Táirgeann fuinneamh gáis nádúrtha truailliú freisin

Saothrú gáis

La fuinneamh gáis nádúrtha Feictear le súile maithe ó tá sé thart breosla i bhfad níos glaine seachas gualaigh agus uaireanta úsáidtear é mar ionadach nádúrtha.

Piorra níl an dea-cháil dhearfach seo chomh fíor mar is cosúil de réir tuairiscí agus tuarascálacha éagsúla, ina mínítear conas a tháirgeann an fuinneamh a thagann ó ghás nádúrtha truailliú mór nuair a dhéantar an próiseas eastósctha. Is go díreach nuair a dhóitear é sa phróiseas dócháin go bhfuil sé níos soiléire toisc go bhfuil a astaíochtaí gáis níos ísle ag an am sin.

Caithfidh tú a bheith cúramach leis conas a luacháiltear táirgí áirithe, ós rud é nach é an chuid dheireanach amháin nach léir an t-éilliú a tháirgtear, ach sa phróiseas iomlán. Is é an briseadh nó an bristeadh hiodrálach go beacht an áit is truaillithe.

Is éard atá i gceist le fracking agus fissures a chruthú sa charraig ionas go sreabhann cuid den ghás go dtí an taobh amuigh agus gur féidir é a bhaint níos fearr as tobar níos déanaí. Ina theannta sin, is í an fhadhb leis an gcóras seo ná go n-úsáidtear ceimiceáin sa chuid seo den táirgeadh a scaoiltear isteach san atmaisféar ansin.

Ceann de na fadhbanna tromchúiseacha ná go ndéanann sé an t-uisce óil faoi thalamh a éilliú agus is cúis le hastaíochtaí móra CO2 agus meatáin, a chuireann téamh domhanda agus athrú aeráide chun donais. Mar gheall ar éilliú an uisce óil faoi thalamh, tarlaíonn sé go dtéann sláinte an daonra in aice leis na taiscumair in olcas go mór seachas na dramhaíl sin a théann isteach san aer.

Breosla iontaise

Lasracha gáis nádúrtha

Is breosla iontaise é gás nádúrtha, cé gur astaíochtaí domhanda óna dhóchán é ní hiad an tromlach iad den fhadhb más rud é gurb é an gual nó an peitriliam is cúis leis.

Astaíonn gás nádúrtha 50 go 60 faoin gcéad níos lú CO2 nuair a dhéantar é a dhó i ngléasra cumhachta gáis nádúrtha nua i gcomparáid le hastaíochtaí tipiciúla ó ghléasra guail. Laghdaíonn sé freisin na gáis a scaoiltear isteach san atmaisféar faoi 15 go 20 faoin gcéad i gcomparáid leo siúd a bhíonn mar thoradh ar inneall gásailín i bhfeithicil.

Cá bhfuil sin faightear a astaíochtaí in eastóscadh agus druileáil gáis gás nádúrtha ó thoibreacha agus a iompar trí phíblínte a mbíonn scagadh meatáin mar thoradh air, gás atá níos cumhachtaí ná CO2. Taispeánann réamh-staidéir gurb ionann astaíochtaí meatáin agus 1 go 9 faoin gcéad d’astaíochtaí iomlána.

Truailliú san aer trí fhuinneamh a ghiniúint ó ghás nádúrtha

Truailliú

Tugann gás nádúrtha le tuiscint dóchán níos glaine ná breoslaí iontaise eile, toisc go dtáirgeann sé méideanna beaga sulfair, mearcair agus cáithníní eile. Táirgeann gás nádúrtha dó ocsaíd nítrigine, ach ag leibhéil níos ísle ná an gásailín agus an díosal a úsáidtear in innill feithiclí.

10.000 teach Meiriceánach a oibríonn Le gás nádúrtha in ionad guail, seachnaíonn sé astaíochtaí bliantúla 1.900 tonna ocsaíd nítrigine, 3.900 tonna de SO2 agus 5.200 tonna cáithníní. Is sochair sláinte poiblí iad na hastaíochtaí sin a laghdú, toisc go raibh na truailleáin sin nasctha le fadhbanna cosúil le plúchadh, bronchitis, ailse scamhóg, agus go leor eile.

Cé go bhfuil na buntáistí seo ann, is féidir le forbairt gáis neamhchoinbhinsiúin difear do cháilíocht aeir áitiúil agus réigiúnach. Tá tiúchan ard truailleán aeir le feiceáil i roinnt réimsí ina dtarlaíonn druileáil.

Is féidir nochtadh do leibhéil arda de na truailleáin seo fadhbanna riospráide a chur chun cinn, fadhbanna cardashoithíoch agus ailse.

Fracking

Léaráid fracking

Tá bristeadh hiodrálacha teicníc chun eastóscadh ola agus gáis a mhéadú faoi ​​thalamh. Ó 1947 i leith, tharla thart ar 2,5 milliún briseadh tobair ar fud an domhain, lena n-áirítear milliún sna Stáit Aontaithe.

Is éard atá sa teicníc cruthaigh bealach ard tréscaoilteachta amháin nó níos mó trí uisce ardbhrú a instealladh, ionas go sáraíonn sé friotaíocht na carraige agus go n-osclaítear briste rialaithe ag bun an tobair, sa chuid atá ag teastáil den fhoirmiú ina bhfuil hidreacarbón.

Ceadaíodh an teicníc seo a úsáid tiocfaidh méadú 45% ar tháirgeadh ola ó 2010, a d’fhág gurb iad na Stáit Aontaithe an dara táirgeoir is mó ar domhan.

Tugtar faoi deara freisin go tionchar comhshaoil ​​na teicníochta seo, lena n-áirítear éilliú uiscígh, tomhaltas ard uisce, truailliú aeir, truailliú torainn, imirce gás agus ceimiceán a úsáidtear chun an dromchla, éilliú dromchla mar gheall ar dhoirteadh, agus éifeachtaí sláinte a d’fhéadfadh teacht as.

Ceann eile de na cásanna is tromchúisí a bhaineann le frácáil ná méadú ar ghníomhaíocht seismeach, an chuid is mó a bhaineann le instealladh sreabhach domhain.

Éilliú na n-uiscígh

Uiscíoch

Le bristeadh hiodrálach an tobair ba chúis le sceitheadh ​​gás, ábhair radaighníomhacha agus meatán leis an soláthar uisce óil.

Tá cásanna doiciméadaithe d’uiscígh in aice le toibreacha gáis atá éillithe le sreabhán scoilteadh chomh maith le gáis, lena n-áirítear meatán agus comhdhúile orgánacha so-ghalaithe. Ceann de na cúiseanna is mó le truailliú tógáil a rinneadh go dona nó toibreacha a réabfaidh ag ligean do ghás sceitheadh ​​isteach san uiscíoch.

Na sreabháin a úsáidtear i dtraenáil hiodrálach freisin tar éis toibreacha tréigthe a bhaint amach, chomh maith le roinnt séalaithe go míchuí, rud a fhágann go bhfuil na huiscígh seo truaillithe sa deireadh.

Crith talún

Scoilteanna bóthair crith talún

Tá nasc déanta le fracking gníomhaíocht seismeach de mhéid íseal, ach de ghnáth ní féidir imeachtaí den sórt sin a thomhas ar an dromchla.

Cé go bhfuil úsáid fuíolluisce agus é á instealladh ag brú ard i toibreacha insteallta aicme II nasctha le creathanna talún ar mhéid níos mó sna Stáit Aontaithe. Tharla ar a laghad leath de na creathanna talún de mhéid 4.5 nó níos mó ar an taobh istigh de na Stáit Aontaithe le deich mbliana anuas i réigiúin ina dtarlaíonn scoilteadh.

Léirigh staidéar nua a foilsíodh in 2016 agus a rinne foireann geolaithe agus seismeolaithe ó Ollscoil Methodist Texas Theas agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na Stát Aontaithe, gur instealladh méideanna móra fuíolluisce in éineacht leis an eastóscadh sáile ón bhfo-ithir sna toibreacha ba é gás ídithe an chúis is dóichí a bhí leis na 27 crith talún a mhothaigh daonra Azle, i mí na Nollag 2013 agus in earrach 2014, i Texas, áit nach raibh aon bhaint acu riamh leis na creathanna talún.

Na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige

Seachas an méadú ar chreathanna talún, d’fhéadfadh na comhdhúile ceimiceacha a úsáidtear sa teicníc seo truailliú talún agus uiscígh araon faoi ​​thalamh, de réir Chumann Ríoga na Breataine in 2012.

Is féidir leat trí pháipéar eolaíochta a foilsíodh in 2013 a fháil i gcomhthráth lena chur in iúl éilliú screamhuisce ó fhracáil níl sé indéanta go fisiciúil. Is é an rud atá soiléir ná nach gcaithfidh na cleachtais oibríochta is fearr a bheith ann i gcónaí ionas nach dtarlóidh sé. Tarlaíonn sé nach amhlaidh a bhíonn i gcónaí, agus mar sin tá an fhadhb mhór ann na huiscígh faoi thalamh a thruailliú.

Cláir faisnéise ar fhuinneamh an gháis nádúrtha

Gasland Doiciméadach

Tá roinnt clár faisnéise ann inar féidir freasúra soiléir a fháil chun frácáil cosúil le Gasland Josh Fox. Leis seo nocht sé na fadhbanna a bhaineann le héilliú uiscígh in aice leis na toibreacha eastósctha in áiteanna mar Pennsylvania, Wyoming agus Colorado.

An rud greannmhar gur stocaireacht tionscail ola agus gáis a bhí ann chuir siad ceist orthu siúd a bailíodh sa scannán Fox ionas go ndéanfadh suíomh Gréasáin Gasland na héilimh a rinne an grúpa brústocaireachta a bhréagnú.

Scannán spéisiúil eile ná Promised Land., á chur i láthair ag Matt Damon ar ábhar briste hiodrálach. Sa bhliain 2013 freisin, cuireadh Gasland 2 i láthair, is miotas i ndáiríre an dara cuid den chlár faisnéise ina ndearbhaíonn sé a phortráid den tionscal gáis nádúrtha, ina gcuirtear i láthair é mar rogha glan agus sábháilte ar ola. Déanann sceitheanna fadtéarmacha agus truailliú aeir agus uisce dochar do phobail áitiúla sa deireadh agus cuireann siad an aeráid i mbaol mar gheall ar astaíochtaí meatáin, gás cumhachtach cheaptha teasa.

Ag lorg ionadach ar fhuinneamh gáis nádúrtha

Painéil ghréine mar mhalairt ar fhuinneamh gáis nádúrtha

Agus é seo ráite, dúirt an níl gás nádúrtha chomh glan sin Mar a rinneadh iarracht a thaispeáint, ach ina phróiseas scaoileann sé truailleáin isteach san atmaisféar, díreach mar a tharlaíonn nuair a úsáidtear an teicníc scoilteadh.

Sin é an fáth go bhfuil sé áisiúil eolas a bheith agat ar an réaltacht a bhaineann le fuinneamh an gháis nádúrtha agus coinnigh ort ag brú go crua ar fhoinsí fuinnimh eile atá go hiomlán glan agus inbhuanaithe le himeacht ama mar ghaoth nó gréine, agus sin an áit a gcaithfimid dul chun an pláinéad seo a choinneáil slán agus slán.

Na breoslaí sin go léir bunaithe ar an dosheachanta tugann iontaisí sinn chuig an gCruinniú Mullaigh Aeráide i bPáras ina raibh ar an iliomad tíortha dul i muinín cinntí áirithe le cur an bhliain seo chugainn i gceann inar cheart go mbeadh fuinneamh in-athnuaite mar phríomhchuspóir.

Ar mhaith leat a fháil amach cad iad coirí gáis nádúrtha agus conas a oibríonn siad? Ná caill an t-alt seo:

coirí gáis nádúrtha
Alt gaolmhar:
Gach rud atá uait ar eolas faoi choirí gáis nádúrtha

Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

15 trácht, fág mise

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

*

*

 1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
 2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
 3. Legitimation: Do thoiliú
 4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
 5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
 6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.

 1.   Diana Alvarez a dúirt

  Adriana Thaitin d’alt liom agus ba mhaith liom iad a úsáid le haghaidh mo thráchtas, an bhféadfá do chuid sonraí a chur ar aghaidh chugam chun tagairt cheart a thabhairt duit agus an dáta ar fhoilsigh tú an t-alt seo. Go raibh maith agat

 2.   vicardig a dúirt

  Cliaint nua Fracking i Chiapas, busanna a ritheann ar ghás nádúrtha, agus is beag duine a bhfuil a fhios acu an damáiste éiceolaíoch a dhéanann sé sa tír, in ainneoin go bhfuil "ECO" ina ainm. Scriosann bristeadh hiodrálacha nádúr ár dtíre

 3.   ssslabb a dúirt

  Is í an fhadhb mhór atá ann do ghrúpaí comhshaoil ​​sa tír seo ná an easpa oiliúna teicniúla agus an easpa déine intleachtúil ina gcuid argóintí. Tá sé tábhachtach sula dtabharfaidh tú aghaidh ar theicníc nó ar shaothrú acmhainne, go mbeadh a fhios go críochnúil, mura bhfuil sé mar a dúirt mé cheana, nach bhfuil déine na hintleachta sna hargóintí agus mar sin de bhailíocht ar bith.
  Tá an díospóireacht fíor-riachtanach, caithfidh an tsochaí a bheith ar an eolas agus ní féidir leis an bhforbairt reatha cur isteach ar fhorbairt na nglún atá le teacht, ach ní féidir le haineolas agus eagla stop a chur leis an bhforbairt reatha.
  Táirgeann gás nádúrtha nuair a dhóitear 1/5 de na hastaíochtaí CO2 a dhéanann iad siúd a tháirgtear trí ghual a dhó, ar ndóigh níl sé 100% glan ach is rogha i bhfad níos fearr é.
  Is bréagach go bhfuil bristeadh hiodrálach riachtanach chun gás nádúrtha a eastóscadh, féadann sé tarlú ar bhealach traidisiúnta má cheadaíonn an taiscumar é, agus rinneadh é seo go dtí seo.
  Faoi dheireadh, déantar iarracht astaíochtaí meatáin neamhrialaithe le linn táirgeadh gáis nádúrtha a íoslaghdú a oiread agus is féidir, tá sé seo furasta a thuiscint, nuair a chaitheann cuideachta eastósctha suimeanna móra airgid ar tháirge go maith, is é an rud deireanach a theastaíonn uaidh ná an réad do do thaighde cuirfidh tú as duit. Ina ainneoin sin, bíonn sé dosheachanta uaireanta, ach chun é seo a mhaolú i ngléasraí táirgeachta tá tóirsí ann a dhónn an meatán atá ag éalú (an-díobhálach agus a bhfuil éifeacht cheaptha teasa aige 8 n-uaire níos airde ná CO2) go CO2, le héifeacht cheaptha teasa i bhfad níos ísle.
  Is fadhb an-tromchúiseach í an téamh domhanda a chur san áireamh, agus caithfear astaíochtaí gás ceaptha teasa san atmaisféar a laghdú a oiread agus is féidir. Go pearsanta, creidim in aistriú i dtreo sochaí le leibhéil astaíochtaí carbóin níos ísle agus níos ísle go dtí go sroicheann sé 0. Ach tá sé sin sa ghearrthéarma casta agus tá sé tábhachtach a bheith dian sa díospóireacht agus na samhlacha is suimiúla a chur san áireamh.
  Maidir is

 4.   Carlos Fabian a dúirt

  Lig Manuel Ramirez dom a rá leat go bhfuil d’alt maith go leor, shíl mé nár thruailligh gás “nádúrtha” i ndáiríre ach anois feicim go hiomlán difriúil, tá sé pianmhar an chaoi a ndéantar uisce a íobairt, as seo.
  Tá an ceart agat faoi fhuinneamh gaoithe, ach tá míbhuntáistí ag baint leis seo freisin mar nuair a aimsíonn siad tréimhsí fada geimhridh rithfeadh an fuinneamh seo as, ba mhaith liom fiafraí díot anois cad iad na roghanna neamh-truaillithe eile a d’fhéadfaimis a úsáid?

  1.    Manuel Ramirez a dúirt

   Go raibh maith agat as do thrácht Carlos!

 5.   Maria Morinigo a dúirt

  tá cúram a thabhairt dúinn féin don timpeallacht

 6.   Dul i gcomhairle le QualityConsulting a dúirt

  Téama den scoth agus pointe maith ... ní bheidh gach rud atá iontaise glas riamh

 7.   bréan a dúirt

  Is fíor gur gás nádúrtha é ach tá sé neamhdhíobhálach (sin a cheapann daoine). Ach is breosla iontaise é a chiallaíonn go ritheann sé amach agus go ndéanann sé truailliú

 8.   Daniel Martinez Oilibhéar. a dúirt

  Tá foilsiú an ailt an-mhaith. Liostáil mé leis an mbeagán daoine ar spéis leo «ó chlann an chine», maidir leis an éifeacht cheaptha teasa agus an téamh domhanda a théann i bhfeidhm orainn go léir agus sa deireadh maróidh sé muid gan é a stopadh tríd an gcuardach imníoch ar shaibhreas nach nglacfaidh aon duine leis an uaigh ach go bhfágfaidh sé ar ais, a chomhoibriú ag nimhiú an phláinéid. Mar thoradh air seo chuir mé tionscadal leictrithe tábhachtach chun cinn sa Phoblacht Dhoiminiceach, ó thitim uisce Mhuir Chairib saor in aisce de réir domhantarraingthe sa chéad chéim trí tholláin le tuirbíní frith-chreimthe íseal-titim, agus sa dara céim leis an méid céanna uisce tríd an mbealach trí sheomra meaisín osmóis droim ar ais mór, a thaisceadh i dtaiscumar mór a thabharfaidh an dara céim sin. Déanfar an t-uisce a thiocfaidh as sin cheana féin atá 44 méadar faoi leibhéal na farraige (i ngleann La Bahía de Neiba) a thionscal agus a úsáid le haghaidh tomhaltais agus agra-tionscail chomh maith le clóirídí agus táirgí eile a bhainfear trí leictrealú mar ór móilíneach, srl. .

 9.   Alexander ocampo a dúirt

  Ba mhaith liom a fháil amach cé acu den dá ghás, própán agus nádúrtha, a tháirgeann níos mó aonocsaíde carbóin nuair a dhóitear é?
  Iarraim mar d’úsáid mé gás própán buidéil i gcónaí agus aistrigh mé go gás nádúrtha sa bhaile le déanaí.
  Ó aistrigh mé go gás nádúrtha, tá boladh dóite áirithe aimsithe agam a chuireann meadhrán orm, rud nár tharla dom nuair a d’úsáid mé própán. Tuigim a thuilleadh go bhfuil aonocsaíde c. tá sé gan bholadh ... an féidir le duine cabhrú liom?

 10.   Joseph a dúirt

  Maidin mhaith, an bhféadfá do chuid faisnéise a thabhairt dom le go bhféadfainn tú a atreorú chuig cuid de mo thaighde. Go raibh maith agat

 11.   stop ag caitheamh tobac le léasair malaga a dúirt

  Blag suimiúil. Foghlaimím rud ó gach suíomh Gréasáin gach lá. Tá sé inspioráideach i gcónaí a bheith in ann ábhar scríbhneoirí eile a léamh. Ba mhaith liom rud éigin as do phost a úsáid ar mo shuíomh Gréasáin, go nádúrtha fágfaidh mé nasc, má cheadaíonn tú dom. Go raibh maith agat as a roinnt.

 12.   Luis Antonio Riano a dúirt

  Tráthnóna maith táim i mbun imscrúdaithe ar éilliú gáis nádúrtha agus thaitin d’alt leat an bhféadfá na sonraí a thabhairt dom le haghaidh tagartha m’imscrúdaithe
  go raibh maith agat

 13.   Zaid a dúirt

  ceart go leor Dick bhí sé useless dom: v

 14.   MARITZA MORÁLACHA a dúirt

  Manuel Ramírez, thaitin liom d’alt ar “táirgeann fuinneamh gáis nádúrtha truailliú freisin” agus thaitin sé liom agus ba mhaith liom é a úsáid le haghaidh mo thráchtas, an bhféadfá do chuid sonraí a chur chugam chun tagairt cheart a thabhairt duit agus an dáta ar fhoilsigh tú an t-alt seo. Go raibh maith agat