Is í cumhacht núicléach an ceann is sábháilte

is í cumhacht núicléach an ceann is sábháilte ar fad

Nuair a labhraímid faoi na cineálacha fuinnimh go léir atá ann, déanaimid plé ar na cinn is éifeachtaí, is éasca a bhaint, na cinn leis an gcumhacht fuinnimh is mó agus, ar ndóigh, an ceann is sábháilte. Cé go bhfuil sé in aghaidh gach rud a chreidtear go dtí seo, is é an fuinneamh is sábháilte atá ann inniu núicléach.

Conas is féidir é seo a bheith fíor? Tar éis eachtra Chernobyl i 1986 ar a dtugtar an tubaiste núicléach is mó sa stair agus an timpiste le déanaí i Fukushima in 2011, a bhain le fuinneamh núicléach, tá sé deacair a chreidiúint gurb é an fuinneamh seo an ceann is sábháilte dá bhfuil ann ar ár bplainéad. Táimid chun an fhianaise eimpíreach a chur i láthair duit, áfach. Ar mhaith leat a fháil amach cén fáth gurb é fuinneamh núicléach an ceann is sábháilte ar fad?

Táirgeadh fuinnimh agus forbairt eacnamaíoch

Diúltaítear fuinneamh núicléach go forleathan ar fud an domhain

I bhforbairt eacnamaíoch tíre, is comhpháirteanna bunúsacha iad táirgeadh agus tomhaltas fuinnimh chun caighdeáin mhaireachtála i gcoitinne a fheabhsú. Cé nach amháin go bhfuil táirgeadh fuinnimh nasctha le héifeachtaí dearfacha, ós rud é go bhféadfadh torthaí diúltacha sláinte a bheith mar thoradh orthu. Mar shampla, is féidir táirgeadh fuinnimh a chur i leith básanna chomh maith le breoiteacht throm. Sa chuid seo cuirimid timpistí féideartha san áireamh in eastóscadh amhábhar, na céimeanna próiseála agus táirgeachta agus éilliú féideartha.

Is é an cuspóir a chuireann an pobal eolaíochta i láthair ná a bheith in ann fuinneamh a tháirgeadh leis an tionchar is lú ar shláinte agus ar an gcomhshaol. Chun seo a dhéanamh, cén cineál fuinnimh nach mór dúinn a shaothrú? Déanaimid comparáid idir na fuinneamh is mó a úsáidtear ar fud an domhain mar ghual, ola, gás nádúrtha, bithmhais agus fuinneamh núicléach. In 2014, B'ionann na foinsí fuinnimh seo agus beagnach 96% de dhaonra fuinnimh an domhain.

Slándáil fuinnimh

déanann leibhéil arda radaighníomhaíochta dochar do shláinte an duine san fhadtéarma

Tá dhá chreat ama bhunúsacha ann le go mbeidh tú in ann na básanna nó an chontúirt fhéideartha i dtáirgeadh fuinnimh a chainníochtú agus a rangú. Bunaithe ar na hathróga seo, is féidir an méid contúirte atá ag eastóscadh cineál amháin fuinnimh nó eile, do dhaoine agus don chomhshaol araon, a bhunú.

Is é an chéad fhráma ama gearrthéarmach nó glúin. Cuimsíonn sé seo básanna a bhaineann le tionóiscí i gcéim eastósctha, próiseála nó táirgeachta foinsí fuinnimh. Maidir leis an gcomhshaol, déantar anailís ar na tionchair truaillithe a bhíonn acu ar an aer le linn a tháirgthe, a iompair agus a dócháin.

Is é an dara fráma an tionchar fadtéarmach nó idirghlúine mar shampla tubaistí mar Chernobyl nó éifeachtaí an athraithe aeráide.

Agus anailís á déanamh ar na torthaí a fuarthas ó bhásanna de bharr truailliú aeir agus timpistí, feictear go bhfuil básanna a bhaineann le truailliú aeir ceannasach. I gcás guail, ola agus gáis, is ionann iad agus níos mó ná 99% de na básanna.

Is é fuinneamh núicléach an fuinneamh a ghineann na básanna is lú ina tháirgeadh

Líon na mbásanna de bharr giniúint na gcineálacha éagsúla fuinnimh

Tá príomhmhéideanna dé-ocsaíde sulfair agus ocsaídí nítrigine i láthair san fhuinneamh a bhaintear as gléasraí cumhachta guail. Na gáis seo is réamhtheachtaithe truailliú ózóin agus cáithníneach iad is féidir leis sin tionchar a imirt ar shláinte an duine, fiú ag tiúchan íseal. Tá na cáithníní seo i láthair i bhforbairt galair riospráide agus cardashoithíoch.

Anailís a dhéanamh ar bhásanna a bhaineann le fuinneamh núicléach, feicimid go bhfuil 442 uair níos lú básanna i gcoibhneas le gual in aghaidh an aonaid fuinnimh. Ba chóir a thabhairt faoi deara go gcuireann na figiúirí seo básanna measta a bhaineann le hailse san áireamh mar thoradh ar nochtadh radaighníomhach ó tháirgeadh cumhachta núicléiche.

Bainistíocht dramhaíola núicléiche

tá bainistíocht chasta ag dramhaíl núicléach

Is é an baol is mó atá ag fuinneamh núicléach san fhadtéarma cad atá le déanamh agus conas dramhaíl núicléach a bhainistiú. Is dúshlán mór é an dramhaíl radaighníomhach seo a bhainistiú, mar gheall ar feadh blianta fada leanfaidh siad ag astú cuid mhór radaíochta. Síneann an tréimhse imní seo maidir le dramhaíl ó 10.000 go 1 mhilliún bliain. Dá bhrí sin, roinnimid na hiarmhair i dtrí chatagóir: iarmhair íseal, idirmheánacha agus ardleibhéil. Is minic a bhíonn an cumas atá ann déileáil le leibhéil ísle agus idirmheánacha iarmhair seanbhunaithe. Is féidir dramhaíl ar leibhéal íseal a dhlúthú, a loscadh agus a adhlacadh go sábháilte ag doimhneacht éadomhain. Is gá dramhaíl meánleibhéil, ina bhfuil méideanna níos airde radaighníomhaíochta, a chosaint i mbiotúman sula ndéantar í a dhiúscairt.

Tosaíonn an dúshlán nuair is gá dramhaíl ardleibhéil a bhainistiú. Éiríonn rudaí ró-chasta, ós rud é go gciallaíonn an saol fada úsáideach agus méideanna ard radaighníomhaíochta i mbreosla núicléach go gcaithfear an dramhaíl a chosaint i gceart amháin ach freisin a bheith i dtimpeallacht chobhsaí ar feadh milliún bliain. Conas a aimsíonn tú áit chobhsaí chun dramhaíl a choinneáil ar feadh milliún bliain? Is é an rud a dhéantar de ghnáth na hiarmhair seo a stóráil i stóráil dhomhain gheolaíoch. Is é an deacracht atá leis seo áiteanna geolaíochta domhain a aimsiú inar féidir é a stóráil ar bhealach seasmhach agus nach ndéanann sé a thimpeallacht a thruailliú. Ina theannta sin, níor cheart go mbeadh sé ina chontúirt do shláinte an duine. Ní mór dúinn cuimhneamh go bhfuilimid ag caint faoi thréimhse milliún bliain agus go bhfuil luaineachtaí i leibhéil teochta agus uisce in áiteanna geolaíochta, is cuma cé chomh seasmhach agus atá siad, rud a fhágann nach bhfuil sé seasmhach chomh fada.

Básanna de bharr athrú aeráide

Éifeachtaí idirghlúine an athraithe aeráide ar nós ardú leibhéal na farraige

Mar a luadh cheana, ní amháin go mbíonn éifeachtaí gearrthéarmacha sláinte ag táirgeadh fuinnimh a bhaineann le timpistí agus le truailliú. Tá tionchair fhadtéarmacha nó idirghlúine aige freisin ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol. Ceann de na héifeachtaí fadtéarmacha is cáiliúla ar tháirgeadh fuinnimh is ea téamh domhanda. Is iad na tionchair is suntasaí atá ag an téamh domhanda seo ná athrú aeráide a tháirgeann dálaí aeráide foircneacha, méadú ar mhinicíocht agus déine imeachtaí aimsire drochaimsire, ardú ar leibhéal na farraige, laghdú ar acmhainní fíoruisce, táirgeacht barr níos ísle, srl. Déanann sé seo éiceachórais uile an domhain a mhéadú agus na táblaí a chasadh.

Tá sé an-deacair básanna a chur i leith athrú aeráide, ós rud é, san fhadtéarma, go bhfuil sé níos casta caidreamh a dhéanamh. Ach, is léir an méadú ar bhásanna de bharr na dtonnta teasa is déine agus is minice, agus ba é an t-athrú aeráide ba chúis leo seo.

Chun básanna ó athrú aeráide a cheangal le táirgeadh fuinnimh, úsáidimid déine fuinnimh an charbóin, a thomhaiseann na gramanna de dhé-ocsaíd charbóin (CO2) a astaítear i dtáirgeadh aon chileavata uair an chloig de fhuinneamh (gCO2e in aghaidh an kWh). Agus an táscaire seo á úsáid, is féidir glacadh leis go mbeadh tionchar níos mó ag foinsí fuinnimh le déine carbóin níos airde ar rátaí básmhaireachta ó athrú aeráide ar leibhéal áirithe táirgeachta fuinnimh.

Tá na foinsí fuinnimh is neamhchinnte sa ghearrthéarma neamhchinnte san fhadtéarma freisin. A mhalairt ar fad, tá na fuinneamh níos sábháilte sa ghlúin reatha níos sábháilte sna glúine atá le teacht. Tá rátaí arda básmhaireachta ag ola agus gual sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma, chomh maith le bheith freagrach as truailliú aeir. Ach, níl fuinneamh núicléach agus bithmhaise chomh dian ar charbón, thart ar 83 agus 55 uair níos ísle ná gual le bheith cruinn, faoi seach.

Dá bhrí sin, tá fuinneamh núicléach níos ísle i mbásmhaireacht ghearrthéarmach agus fadtéarmach a bhaineann le táirgeadh fuinnimh. Ríomhtar go seachnaíodh suas le 1,8 milliún bás a bhain le truailliú aeir idir 1971 agus 2009 mar thoradh ar tháirgeadh fuinnimh le stáisiúin chumhachta núicléacha in ionad roghanna malartacha atá ar fáil.

Conclúidí maidir le slándáil fuinnimh

Tubaiste Chernobyl i 1986

Chernobyl 30 bliain tar éis na timpiste núicléiche

Agus tú ag caint ar shlándáil fuinnimh sa réimse núicléach, tagann ceisteanna chun cinn mar: cá mhéad a fuair bás mar thoradh ar na heachtraí núicléacha i Chernobyl agus Fukushima? Go hachomair: Athraíonn na meastacháin ach is dóigh go mbeidh líon na mbásanna ó Chernobyl sna deich mílte. Maidir le Fukushima, táthar ag súil go mbeidh baint ag tromlach na mbásanna le strus a tharlódh sa phróiseas aslonnaithe (as 1600 bás) seachas nochtadh díreach radaíochta.

Ní mór a mheabhrú go bhfuil an dá imeacht seo uathrialach cé go raibh a dtionchar iontach. Agus na blianta seo go léir á gcur san áireamh, áfach, tá líon na mbásanna ón dá thionóisc seo i bhfad níos ísle ná na daoine go léir a fuair bás ó thruailliú aeir ó fhoinsí fuinnimh eile amhail ola agus gual. Measann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go Faigheann 3 mhilliún bás gach bliain ó thruailliú aeir comhthimpeallach agus 4,3 milliún ó thruailliú aeir faoi dhíon.

Tá conspóid ag baint leis seo i mbraistint na ndaoine, toisc gur aithníodh imeachtaí Chernobyl agus Fukushima ó thubaistí ar fud an domhain agus ceannlínte nuachtáin le fada an lá. Mar sin féin, bíonn básanna ó thruailliú aeir ina dtost i gcónaí agus níl a fhios ag a iarmhairtí go mion.

tharla tubaiste fukushima i 2011

Timpiste núicléach Fukushima

Bunaithe ar fhigiúirí reatha agus stairiúla maidir le básanna a bhaineann le fuinneamh, is cosúil gurb é cumhacht núicléach an damáiste is lú a rinne mórfhoinsí fuinnimh an lae inniu. Tá an réaltacht eimpíreach seo contrártha den chuid is mó le braistintí an phobail, áit a mbíonn tacaíocht an phobail do chumhacht núicléach íseal go minic mar thoradh ar imní faoi shábháilteacht.

Tá tacaíocht an phobail do tháirgeadh fuinnimh in-athnuaite i bhfad níos láidre ná do bhreoslaí iontaise. Is próiseas í a thógfaidh go leor ama ár n-aistriú domhanda go córais fuinnimh in-athnuaite, tréimhse fhada ina gcaithfimid cinntí tábhachtacha a dhéanamh maidir le foinsí giniúna cumhachta. Ba cheart go mbeadh sábháilteacht ár bhfoinsí fuinnimh ina breithniú tábhachtach i ndearadh na gcosán trasdula a theastaíonn uainn a ghlacadh.


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

2 trácht, fág mise

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

*

*

 1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
 2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
 3. Legitimation: Do thoiliú
 4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
 5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
 6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.

 1.   Cesar Zavaleta a dúirt

  Is fuinneamh glan an-tairbhiúil é agus níos lú truaillithe i gcomparáid le (gual, gás agus ola) tá an céatadán is ísle de bhásanna daonna 442 uair níos lú aige maidir le gual agus ola in aghaidh an aonaid fuinnimh agus timpistí Fukushima agus Chernobyl á gcur san áireamh. Is é an rud contúirteach ná conas dramhaíl núicléach a chóireáil go freagrach toisc go leanfaidh an dramhaíl seo ag astú cuid mhór radaíochta ar feadh blianta fada (10000 go 1 mhilliún bliain) is dramhaíl ardleibhéil iad na cinn is contúirtí nach mór a chur in áiteanna geolaíochta cobhsaí.

 2.   Rana a dúirt

  Go raibh maith agat, cuidím le mo chara ó na hOileáin Chanáracha ina chuid oibre le Nuclear Bombs.