Lorg éiceolaíoch, bíodh a fhios agat do thionchar agus conas a ríomhtar é

tionchar comhshaoil ​​an tsaoránaigh, an lorg éiceolaíoch

Tá a táscaire inbhuanaitheachta idirnáisiúnta agus is cinnte gur chuala tú faoi. An táscaire seo Is é an lorg éiceolaíoch.

Leis na dúshláin nua a thagann chun cinn, caithfimid gach faisnéis is féidir a mhéadú agus a chomhlánú is féidir le OTI (Olltáirgeacht Intíre) a thairiscint dúinn, agus iTáscaire a úsáidtear ar fud an domhain sa chomhthéacs eacnamaíoch.Tá sé seo riachtanach chun a bheith in ann beartais chothrom a dhearadh a léireoidh an tiomantas don Chomhshaol agus don fholláine shóisialta.

Tá an táscaire bithfhisiceach seo ar inbhuanaitheacht, agus nílim ag caint ach faoin lorg éiceolaíoch cheana féin, in ann an tacar tionchair atá ag pobal an duine ar a thimpeallacht. Ag smaoineamh mar atá loighciúil, na hacmhainní go léir is gá chomh maith leis an dramhaíl a ghintear sa phobal sin.

Cad é an lorg éiceolaíoch?

Mar sin sainmhínítear an lorg éiceolaíoch mar

an limistéar iomlán táirgiúil ó thaobh na héiceolaíochta de atá riachtanach chun na hacmhainní a ídíonn gnáthshaoránach de phobal daonna ar leith a tháirgeadh, chomh maith leis an acmhainní atá riachtanach chun an dramhaíl a ghineann sí a ionsú, beag beann ar shuíomh na limistéar seo

Staidéar ar an lorg éiceolaíoch

D’fhonn é a bhunú mar tháscaire, ní mór dúinn a fháil amach ar dtús conas an lorg sin a ríomh, maidir leis na gnéithe seo mar:

Teastaíonn sreabhadh ábhar agus fuinnimh i gcónaí chun aon earra nó seirbhís a tháirgeadh (beag beann ar an teicneolaíocht a úsáidtear). Ábhair a deirtear agus fuinneamh ó chórais éiceolaíochta nó ó shreabhadh díreach fuinnimh na Gréine ina léiriú éagsúil.

Tá gá leo freisin, córais éiceolaíochta chun an dramhaíl a ghintear a ionsú le linn an phróisis táirgthe agus úsáid na dtáirgí deiridh.

Dromchlaí an laghdaítear éiceachórais tháirgiúla ós rud é go n-áitítear an spás le tithe, trealamh, bonneagair ...

Ar an mbealach seo is féidir linn a fheiceáil conas an táscaire seo comhtháthaíonn sé tionchair iolracha, cé go gcaithfear cinn eile a chur san áireamh freisin, amhail iad siúd a dhéanann gannmheastachán ar an bhfíor-thionchar ar an gcomhshaol.

tacar tionchair don lorg éiceolaíoch

Tionchar fíor ar an gcomhshaol

Ní thugtar cuntas ar roinnt tionchair, go háirithe de chineál cáilíochtúil, mar éilliú na hithreach, an uisce agus an atmaisféar (seachas CO2), creimeadh, cailliúint bithéagsúlachta nó díghrádaithe ón tírdhreach.

Glactar leis go bhfuil cleachtais sna hearnálacha talmhaíochta, beostoic agus foraoiseachta inbhuanaithe, is é sin, ní laghdaíonn táirgiúlacht ithreach le himeacht ama.

Ní chuirtear an tionchar a bhaineann le húsáid uisce san áireamh, seachas áitiú díreach na talún ag taiscumair agus bonneagair hiodrálacha agus an fuinneamh a bhaineann le bainistíocht an timthrialla uisce.

Mar chritéar ginearálta, déantar iarracht gan na gnéithe sin a bhfuil amhras ann faoi cháilíocht an ríofa a chomhaireamh.

Maidir leis seo, tá claonadh ann i gcónaí an rogha is críonna a roghnú maidir le torthaí a fháil.

Bith-acmhainn

Gné chomhlántach leis an lorg éiceolaíoch is ea bith-acmhainneacht chríoch. Tá sé rud ar bith níos mó ná an limistéar táirgiúil go bitheolaíoch atá ar fáil ar nós barra, foraoisí, féaraigh, an fharraige táirgiúil ...

Tagraím don bhith-acmhainneacht mar ghné chomhlántach mar gheall ar difríocht na dtáscairí seo tugann dúinn mar thoradh ar an easnamh éiceolaíoch. Is é sin, tá an t-easnamh éiceolaíoch cothrom leis an éileamh ar acmhainní (lorg éiceolaíoch) níos lú acmhainní atá ar fáil (bith-acmhainneacht).

Ó thaobh domhanda de, meastar ag 1,8 ha bith-acmhainneacht an phláinéid do gach áitritheoir, nó cad é an rud céanna, dá mbeadh orainn talamh táirgiúil an domhain a dháileadh i gcodanna cothroma, ar gach ceann de na níos mó ná sé billiún áitritheoir ar an phláinéid, bheadh ​​1,8 heicteár comhfhreagrach chun a gcuid riachtanas go léir a shásamh le linn bliana.

Tugann sé seo léargas dúinn ar an tomhaltas agus an caiteachas mór a dhéanaimid, agus is é sin, má leanaimid ar aghaidh mar seo, ní bheidh an Domhan in ann gach duine a sholáthar.

Mar shonraí aisteach a thrácht go Tá lorg coise 9.6 ag SAMCiallaíonn sé seo má chónaíonn an domhan ar fad cosúil leis na SA go dtógfadh sé níos mó ná 9 pláinéad go leith ar an Domhan.

Lorg éiceolaíoch Tá an Spáinn 5.4 

Ríomh an lorg éiceolaíoch

Tá ríomh an táscaire seo bunaithe ar an meastachán ar an réimse táirgiúil is gá chun an tomhaltas a bhaineann le bia a shásamh, maidir le táirgí foraoise, tomhaltas fuinnimh agus áitiú díreach talún.

Chun na dromchlaí seo a bheith ar eolas agat, déantar dhá chéim:

Comhairigh tomhaltas na gcatagóirí éagsúla in aonaid fhisiciúla

Sa chás nach bhfuil aon sonraí tomhaltais dhírigh ann, meastar an tomhaltas dealraitheach do gach táirge leis an slonn seo a leanas:

Tomhaltas dealraitheach = Táirgeadh - Easpórtáil + Allmhairiú

Déan na toimhdí seo a athrú go dromchla bitheolaíoch táirgiúil iomchuí trí innéacsanna táirgiúlachta

Is ionann é seo agus an limistéar is gá a ríomh chun meán-thomhaltas per capita táirge ar leith a shásamh. Úsáidtear luachanna táirgiúlachta.

Lorg éiceolaíoch = Tomhaltas / Táirgiúlacht

Is féidir na luachanna táirgiúlachta a úsáidfimid a tharchur ar scála domhanda, nó is féidir iad a ríomh go sonrach do chríoch áirithe, agus ar an gcaoi sin an teicneolaíocht fheidhmeach agus feidhmíocht na talún a mheas.

Maidir leis an ríomh caighdeánach, déantar an úsáid tosca táirgiúlachta domhanda (mar atá feicthe agat thuas) toisc go bhfuil sé indéanta ar an mbealach seo comparáid a dhéanamh idir na luachanna a fhaightear ón lorg éiceolaíoch ar scála áitiúil agus cuireann sé le normalú iomlán an táscaire.

Tomhaltas fuinnimh

Chun an lorg éiceolaíoch a fháil maidir le tomhaltas fuinnimh, déantar é ar bhealach difriúil ag brath ar an bhfoinse fuinnimh atá le breithniú.

Le haghaidh breoslaí iontaise. Príomhfhoinse an fhuinnimh a ídítear, cé go bhfuil sé ag laghdú a bhuíochas le fuinneamh in-athnuaite, an lorg éiceolaíoch déanann sé an limistéar ionsúcháin CO2 a thomhas.

Faightear é seo ón tomhaltas fuinnimh iomlán, díreach agus bainteach le táirgeadh agus dáileadh na n-earraí agus na seirbhísí a ídítear, arna roinnt ar acmhainn socraithe CO2 an limistéir foraoise.

sáraíonn lorg an duine toilleadh na Cruinne

Ríomh atá fágtha

Nuair a bheidh na toimhdí comhaireamh agus na hinnéacsanna táirgiúlachta curtha i bhfeidhm, is féidir linn an réimsí táirgiúla éagsúla a mheastar (barra, féaraigh, foraoisí, farraige nó dromchlaí saorga).

Tá táirgiúlachtaí bitheolaíocha difriúla ag gach catagóir (mar shampla: tá heicteár amháin de bharraí níos táirgiúla ná ceann na farraige), agus sula gcuirtear iad is gá dul ar aghaidh chuig an rud a shainmhínítear mar normalú.

Chun seo a dhéanamh, gach dromchla déantar é a ualú trí fhachtóirí coibhéise a léiríonn an gaol idir táirgiúlacht bhitheolaíoch gach catagóire dromchla maidir le meántháirgeacht dhromchla an phláinéid.

Sa chiall seo, toisc gurb é fachtóir coibhéise na bhforaoisí 1,37, tá táirgiúlacht aon heicteáir amháin d’fhoraois, ar an meán, 37% níos mó táirgiúlachta ná meántháirgeacht an limistéir iomláin de spás táirgiúil domhanda.

Nuair a bheidh na fachtóirí coibhéise curtha i bhfeidhm ar gach catagóir dromchla ríofa, ní mór dúinn anois an lorg éiceolaíoch a chuirtear in iúl i heicteár domhanda (gha)..

Agus leis seo go léir más féidir linn dul ar aghaidh chun iad go léir a chur leis agus an lorg iomlán éiceolaíoch a fháil dá réir.

Ríomh do lorg éiceolaíoch féin

Ar smaoinigh tú riamh cé mhéad “nádúr” a éilíonn do stíl mhaireachtála? Ríomhann an ceistneoir "An lorg éiceolaíoch" an méid talún agus achair aigéin atá riachtanach chun déan do chuid patrún tomhaltais a chothabháil agus do dhramhaíl a ionsú gach bliain.

Mar phatrún coiteann, is gnách go dtugann na huirlisí seo aghaidh ar na réimsí seo a leanas:

  • Fuinneamh: Úsáid fuinnimh sa bhaile. Ríomhaireachtaí domhanda de réir an chineáil fuinnimh in aghaidh na bliana, chomh maith leis an gcostas atá i gceist.
  • Uisce: Meastachán ar chéatadáin an tomhaltais ar an meán agus na hiarmhairtí a bhaineann le do stíl uisce a chaitheamh a ghinearálú.
  • Iompar: Cé mhéad cas iomlán a d’fhéadfá a dhéanamh ar an bpláinéad trí na díláithrithe uile a chur leis i mbliain.
  • Dramhaíl agus ábhair: Méid an truflais a ghintear sa bhaile in aghaidh an duine agus céatadáin na n-ábhar in-athchúrsáilte.

Tar éis freagra a thabhairt ar 27 ceist shimplí I MyFootPrint, beidh tú in ann do lorg éiceolaíoch a chur i gcomparáid le lorg daoine eile agus fáil amach conas is féidir linn ár dtionchar ar an Domhan a laghdú.

Tabhair cuairt ar an leathanach myfootprint agus freagair na ceisteanna.

toradh lorg éiceolaíoch saincheaptha

Dá mbeadh gach duine ina gcónaí agus an stíl mhaireachtála chéanna aige bheadh ​​ag teastáil uainn 1,18 Domhan, Is beag a rithim cé gur tháinig laghdú air le blianta beaga anuas ó rinne mé é den chéad uair faoi choincheap an lorg éiceolaíoch agus is cuimhin liom go raibh mé 1,40, mar sin táimid ar an mbóthar ceart.

Neodrú ár lorg éiceolaíoch

léarscáil sonraí lorg éiceolaíoch

Lorg éiceolaíoch domhanda

go comhdhéanamh an lorg éiceolaíoch sa Spáinn is é an lorg fuinnimh an fachtóir is tábhachtaí, a bhfuil sciar 68% acu, i bhfad os cionn an 50% a bunaíodh ar fud an domhain.

Ar an gcúis seo, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é táirgeadh príomhchuid na lorg seo (an lorg fuinnimh) earraí tomhaltóra le 47,5%, seo Ríomhtar é le tomhaltas díreach fuinnimh agus leis an bhfuinneamh atá in earraí allmhairithe.

Tar éis an dara háit tá an earnáil iompair agus soghluaisteachta againn le 23,4% agus i dtithíocht sa tríú háit le 11,2%.

Bunaithe ar na sonraí seo, meastar go Tá easnamh éiceolaíoch 4 ha in aghaidh an duine ag an Spáinn, is é sin, 175 milliún heicteár ar fud na tíre.

I mbeagán focal, bíonn daonra na Spáinne de dhíth gach bliain níos mó ná 2,5 oiread a chríoch le go mbeidh sé in ann an caighdeán maireachtála agus daonra a choinneáil. Dá bhrí sin, tá easnamh éiceolaíoch againn atá os cionn mheán an AE agus a thaispeánann nach bhfuil spás ag an Spáinn ach bia agus táirgí foraoise a sholáthar don daonra reatha.

Ach is é an rud tábhachtach anseo a luaithe a bhíonn toradh an lorg éiceolaíoch againn caithfimid é a laghdú.

Níl i gceist leis an lorg domhanda a laghdú nó ar an leibhéal pearsanta ach dea-nósanna inbhuanaithe a chur i bhfeidhm mar úsáid réasúnach uisce, úsáid iompair phoiblí nó bealach eile nach ndéanann truailliú, athchúrsáil, úsáid bolgán solais ídithe íseal, an t-insliú fuinneoga agus doirse, úsáid fearais éifeachtacha agus fad srl.

Na custaim simplí seo (a chosnaíonn beagán ar dtús ach a thagann chun bheith ina gcuid dár saol sa deireadh) is féidir leis tionchar a bheith aige ar choigilteas fuinnimh baile thart ar 9% in aghaidh an teaghlaigh.


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

Bí ar an chéad trácht

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

*

*

  1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
  2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
  3. Legitimation: Do thoiliú
  4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
  5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
  6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.