Inbhuanaitheacht chomhshaoil, cineálacha, tomhas agus cuspóirí

inbhuanaitheacht an phláinéid ghlais

Nuair a dhéanaimid tagairt dúinn inbhuanaitheacht nó inbhuanaitheacht San éiceolaíocht, déanaimid cur síos ar an gcaoi a ndéanann córais bhitheolaíocha “éagsúlacht” a chothú, freastal orainn mar acmhainní, agus táirgiúil le himeacht ama.

Is é sin, táimid ag caint faoi cothromaíocht speicis le hacmhainní an chomhshaoil. De réir tuarascála 1987 i mBrundtland a thagraíonn dúinn féin mar speiceas, tá feidhm ag inbhuanaitheacht saothrú acmhainne le faoi ​​bhun na teorann athnuachana nádúrtha de.

Cineálacha inbhuanaitheachta

Lorgaíonn inbhuanaitheacht idéal coiteann agus is é sin an fáth gur próiseas socheacnamaíoch é.

É sin ráite, is féidir linn a rá go bhfuil cineálacha éagsúla inbhuanaitheachta ann.

Inbhuanaitheacht pholaitiúil

Athdháileadh an cumhacht pholaitiúil agus eacnamaíoch, cinntíonn sé go bhfuil rialacha comhsheasmhacha sa tír, go bhfuil rialtas sábháilte againn agus bunaíonn sé creat dlíthiúil lena ráthaítear meas ar dhaoine agus ar an gcomhshaol.

Cothaíonn sé caidreamh dlúthpháirtíochta idir pobail agus réigiúin ar an gcaoi sin cáilíocht na beatha a fheabhsú agus spleáchas ar phobail a laghdú, agus struchtúir dhaonlathacha a ghiniúint dá réir.

ciorcal polaitiúil inbhuanaitheachta

Inbhuanaitheacht eacnamaíoch

Nuair a labhraímid faoin inbhuanaitheacht seo déanaimid tagairt do an cumas saibhreas a ghiniúint i méideanna cothroma agus oiriúnach do thimpeallachtaí sóisialta éagsúla, a bhunú daonraí lig dóibh a bheith go hiomlán in ann a gcuid fadhbanna airgeadais féin a réiteach agus a réiteach, ar féidir leo féin táirgeadh a mhéadú agus tomhaltas in earnálacha na táirgeachta airgeadaíochta a neartú.

Ar an gcúis seo, más cothromaíocht í an inbhuanaitheacht, is cothromaíocht idir nádúr agus fear an cineál inbhuanaitheachta seo, cothromaíocht a fhéachann le riachtanais reatha a shásamh gan íobairt a dhéanamh do na glúine atá le teacht.

Inbhuanaitheacht chomhshaoil

Is é an cineál inbhuanaitheachta seo an ceann is tábhachtaí (le staidéar inár réimsí teagaisc faoi seach) agus cuspóir “anailíse” san alt seo.

Tagraíonn sé do rud ar bith níos mó ná níos lú ná an an cumas gnéithe bitheolaíocha a choinneáil ina tháirgiúlacht agus ina éagsúlacht le himeacht ama. Ar an mbealach seo, baintear amach acmhainní nádúrtha a chaomhnú.

Spreagann an inbhuanaitheacht seo freagrachtaí atá feasach ar an gcomhshaol agus cuireann sé ar fhorbairt an duine fás trí chúram a thabhairt don timpeallacht ina gcónaíonn sé agus meas a bheith air.

Inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​a thomhas

Is cineálacha comhshaoil ​​nó cineálacha eile iad bearta inbhuanaitheachta. is bearta cainníochtúla iad i gcéimeanna forbartha le bheith in ann modhanna bainistíochta comhshaoil ​​a fhoirmiú.

Is iad na 3 bheart is fearr inniu an tInnéacs Inbhuanaitheachta Comhshaoil, an Innéacs Feidhmíochta Comhshaoil ​​agus an toradh triple.

Innéacs Inbhuanaitheachta

Is innéacs é seo le déanaí agus is tionscnamh é de chuid Thascfhórsa Comhshaoil ​​Cheannairí Domhanda um Amárach an Fhóraim Eacnamaíoch Domhanda.

An tInnéacs Inbhuanaitheachta Comhshaoil ​​nó an Innéacs Inbhuanaitheachta Comhshaoil, go gairid ESI, táscaire innéacsaithe, struchtúrtha ordlathach, a chuimsíonn Athróga 67 den mheáchan ualaithe comhionann san iomlán (ina dhiaidh sin struchtúrtha i 5 chomhpháirt, agus 22 fachtóir ina dhiaidh sin).

Ar an mbealach seo, Comhcheanglaíonn ESI 22 táscaire comhshaoil ag dul ó cháilíocht an aeir, laghdú dramhaíola go cosaint comóntaí idirnáisiúnta.

An grád a fhaigheann gach tír roinnte ina 67 ábhar níos sainiúla, mar shampla dé-ocsaíd sulfair a thomhas in aer uirbeach agus básanna a bhaineann le droch-dhálaí sláintíochta.

Tomhaiseann an ESI cúig phointe lárnacha:

 1. Staid chórais chomhshaoil ​​gach tíre.
 2. An rath a fuarthas sa tasc na príomhfhadhbanna i gcórais chomhshaoil ​​a laghdú.
 3. Dul chun cinn maidir lena saoránaigh a chosaint ar dhamáiste comhshaoil ​​sa deireadh.
 4. An cumas sóisialta agus institiúideach atá ag gach náisiún bearta a dhéanamh a bhaineann leis an gcomhshaol.
 5. Leibhéal riaracháin atá ag gach tír.

Is innéacs é seo atá mar chomhiomlánú meganumerary, Tá sé mar aidhm aige "a mheá" le OTI agus leis an Innéacs Iomaíochais Idirnáisiúnta (ICI), chun faisnéis shubstainteach a chomhlánú, chun cinnteoireacht agus dearadh agus cur i bhfeidhm beartas a threorú níos fearr.

Tá raon na n-athróg comhshaoil ​​atá san áireamh thar a bheith iomlán (tiúchan agus astaíochtaí truailleán, cáilíocht agus méid an uisce, tomhaltas fuinnimh agus éifeachtúlacht, réimsí eisiacha d’fheithiclí, úsáid agraiceimiceán, fás daonra, dearcadh éillithe, bainistíocht comhshaoil, srl.), cé go n-admhaíonn na húdair féin go bhfuil athróga an-suimiúla ann nach bhfuil aon fhaisnéis fúthu.

An fhaisnéis a chaill siad na chéad torthaí is cosúil go bhfuil an t-innéacs seo ag teacht leis an méid is féidir a urramú i ndáiríre an luach ESI is fearr tíortha mar an tSualainn, Ceanada, an Danmhairg agus an Nua-Shéalainn.

Innéacs Feidhmíochta Comhshaoil

Ar a dtugtar an t-acrainm EPI Is modh é Innéacs Feidhmíochta Comhshaoil ​​le haghaidh a chainníochtú agus a rangú go huimhriúil an feidhmíocht chomhshaoil ​​bheartais tíre.

Tá na hathróga a chuirtear san áireamh agus an EPI á ríomh roinnte ina 2 chuspóir: beogacht éiceachóras agus sláinte comhshaoil.

chomh maith, roinntear sláinte comhshaoil ​​i catagóirí polaitiúla, go sonrach 3 atá:

 1. Éifeachtaí cháilíocht an aeir ar shláinte.
 2. Sláintíocht bhunúsach agus uisce óil.
 3. Tionchar an chomhshaoil ​​ar shláinte.

Agus an roinntear beogacht chomhshaoil ​​ina 5 catagóirí polaitiúla freisin:

 1. Acmhainní nádúrtha táirgiúla.
 2. Bithéagsúlacht agus gnáthóg.
 3. Acmhainní uisce.
 4. Éifeachtaí truaillithe aeir ar éiceachórais.
 5. Athrú aeráide.

Cuirtear na catagóirí seo go léir san áireamh agus chun toradh an innéacs a fháil 25 táscaire do do mheastóireachtaí ábhartha (aibhsithe san íomhá thíos)

Táscairí comhshaoil ​​TCP

Toradh triple

Níl sa bhunlíne triple nó sa bhunlíne triple ach a téarma a bhaineann le gnó inbhuanaithe, ag tagairt don fheidhmíocht a dhéanann cuideachta arna cur in iúl i dtrí ghné: sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil.

Fianaise ar fheidhmíocht i ndáil leis an toradh triple Tá siad le feiceáil sna tuarascálacha inbhuanaitheachta nó freagrachta sóisialta corparáidí.

Ina theannta sin, eagraíocht le feidhmíocht mhaith I dtéarmaí cuntasaíochta, mar thoradh air sin bheadh ​​bunlíne triple uasmhéadú dá leas eacnamaíoch agus dá fhreagracht chomhshaoil, chomh maith leis an íoslaghdú nó deireadh a chur lena seachtrachtaí diúltacha, ag cur béime ar fhreagracht shóisialta na heagraíochta i leith geallsealbhóirí, agus ní amháin ar scairshealbhóirí.

Spriocanna inbhuanaitheachta comhshaoil

Tá fadhbanna móra os comhair na hinbhuanaitheachta i saol an lae inniu agus ceann acu is ea an gá atá leis geall a dhéanamh deifnídeach le Na fuinneamh in-athnuaite an méid a dtacaímid leis sa bhlag seo.

Agus is é atá i gceist le tomhaltas fuinneamh traidisiúnta is dócha a caitheamh comhshaoil beidh sé sin dochúlaithe go luath.

Is ar an gcúis seo gurb é an chéad chuspóir a chaithfidh inbhuanaitheacht a bhaint amach (agus an ceann ginearálta, ní an ceann comhshaoil ​​amháin atá i gceist agam) a bhainistiú chun coinsiasa domhanda a chruthú.

inbhuanaitheacht feasachta domhanda

Ní mór dúinn a thuiscint go bhfuil muid ann i pláinéad idirnascthaGo mbeidh tionchar ag an méid a dhéanaimid ar dhaoine eile agus ar ár gcinntí maithe nó drochchinntí ar ár mic agus ár n-iníonacha go luath.

Beagán beag tá an fheasacht sin ag dul i gcruth ós rud é go bhfeictear go leor tionscnamh an-mhaith i dtíortha éagsúla chun inbhuanaitheacht leordhóthanach a chur chun cinn.

Is é an cás is gaire cás an tionscadail Cathair Chliste Barcelona, atá sa chatagóir Barcelona + inbhuanaithe, tá mapa comhoibritheach cruthaithe aige ina ndéantar tionscnaimh inbhuanaithe uile na cathrach a ghrúpáil. Uirlis níos suimiúla ná riamh chun súil a choinneáil ar na tionscnaimh go léir atá á gcur i gcrích.

Inbhuanaitheacht i do theach

An féidir go mbeadh inbhuanaitheacht i do theach?

Sa lá atá inniu ann tá níos mó againn a bheartaíonn a teach inbhuanaitheTá siad iontach ós rud é go gcuireann sé tosca éagsúla san áireamh, mar shampla a threoshuíomh, an fuinneamh a úsáideann sé (go háirithe gréine), na spásanna oscailte a chuimsíonn sé agus an chaoi a bhfuil sé inslithe chun cailliúint fuinnimh a sheachaint.

De bharr na bhfeabhsuithe seo go léir tá sé tíosach ar fhuinneamh agus níos lú truaillithe, agus tá siad oibreacha inbhuanaitheachta gur féidir leat smaoineamh a dhéanamh go fadtéarmach chun tú féin a chur le sláinte an phláinéid.

Go deimhin, is féidir leat cuairt a thabhairt ar 2 alt faoi ailtireacht bioclimatic suimiúil go leor:

 1. Coigilteas fuinnimh i dtithe. Ailtireacht bhithlimlimatic.
 2. Ailtireacht bhithlimlimatic. Sampla le mo theach.

Saintréithe cathracha inbhuanaithe

Is mór an sásamh é maireachtáil i dteach atá go hiomlán inbhuanaithe, ach má smaoinímid ar scála níos mó, cad iad na tréithe atá ag cathracha inbhuanaithe?

Caithfidh na tréithe seo a leanas a bheith ag cathracha ar a dtugtar inbhuanaithe:

Córais forbartha uirbeacha agus soghluaisteachta.

Tá meas ar spásanna poiblí agus ar limistéir ghlasa; ní thógann taisteal fada (plódú inghlactha), agus bíonn feithiclí agus daoine ag maireachtáil go comhchuí.

Tá iompar poiblí éifeachtach, agus déanann iompar príobháideach moilliú ar a fhás.

Bainistíocht chuimsitheach ar dhramhaíl sholadach, ar uisce agus ar shláintíocht.

Déantar dramhaíl sholadach a bhailiú, a scaradh, a stóráil i gceart agus a athchúrsáil chun luach a ghiniúint do chéatadán suntasach di.

Déantar fuíolluisce a chóireáil agus a athchúrsáil chuig foinsí uisce nádúrtha, a mhaolaíonn díghrádú comhshaoil.

Tá meas ar na foinsí uisce seo (cóstaí, lochanna, aibhneacha) agus tá leibhéil sláintíochta leordhóthanacha acu do dhaoine.

Tá aibhneacha uirbeacha comhtháite go gníomhach i saol na cathrach.

Sócmhainní comhshaoil ​​a chaomhnú.

Déantar na cóstaí, na lochanna agus na sléibhte a chosaint agus a chomhtháthú i bhforbairt uirbeach na cathrach, ionas gur féidir iad a úsáid le haghaidh an tsaoil chathartha agus d’fhorbairt na cathrach.

Meicníochtaí éifeachtúlachta fuinnimh.

Cuireann na cathracha seo teicneolaíochtaí nó nósanna imeachta nua i bhfeidhm chun ídiú leictreachais a laghdú. Ina theannta sin, cuireann siad in iúl duit fuinneamh in-athnuaite a úsáid.

Plean cónaithe le haghaidh tionchair an athraithe aeráide.

Laghdaítear agus méadaítear na ceantair leochaileacha ina socraíonn daoine maireachtáil, ós rud é go bhfuil plean tithíochta malartach ann agus gur féidir é a chur i bhfeidhm.

Cuntais fhioscacha eagraithe agus nascacht leordhóthanach. 

Tá cuntais shoiléire thrédhearcacha ann, tá treá an idirlín ag méadú, tá luas an cheangail leordhóthanach agus tá daoine ag dul ar imirce i dtreo digitiú na seirbhísí poiblí.

Innéacsanna dearfacha slándála saoránach.

Mothaíonn na háitritheoirí gur féidir leo maireachtáil go síochánta toisc go bhfuil minicíocht na coireachta agus na coireachta eagraithe ag laghdú agus go mbíonn claonadh acu cobhsú ag leibhéil ísle.

Rannpháirtíocht na saoránach.

Baineann an pobal úsáid as acmhainní cumarsáide, mar fheidhmchláir soghluaiste, chun plé a dhéanamh ar conas fadhbanna a réiteach chun an chathair a fheabhsú.

Eagraítear an tsochaí shibhialta agus an chuid eile de na haisteoirí áitiúla le go mbeidh siad in ann tionchar a imirt ar ghníomh laethúil shaol na cathrach.

Fágaim an íomhá dheireanach seo duit áit ar féidir leat a sheiceáil cé na cathracha is inbhuanaithe agus na cathracha is lú.

 

cathracha níos inbhuanaithe agus níos lú


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

Bí ar an chéad trácht

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

*

*

 1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
 2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
 3. Legitimation: Do thoiliú
 4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
 5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
 6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.