Comhoibreoidh na hOileáin Chanáracha agus na hAsóir i gcúrsaí in-athnuaite

Shínigh uachtaráin Azores, Vasco Alves Cordeiro, agus na hOileáin Chanáracha, Fernando Clavijo, a comhaontú comhoibrithe i nuálaíocht, i bhforbairt agus i bhfuinneamh in-athnuaite, le linn chuairt oifigiúil thoscaireacht Canárach ar oileánra na Portaingéile.

Phléigh uachtaráin na n-oileán éagsúil, i measc nithe eile, an Uachtaránacht Canárach de Chomhdháil Uachtaráin na ORanna (CPRUP), a thosóidh ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair i mbliana.

Chuir Clavijo in iúl gurb iad na ORanna an sampla is soiléire den chúis go bhfuil Aontas Eorpach láidir atá tiomanta don forbairt na réigiún.

infheistíocht REE

Maidir leis seo, chuir Fernando Clavijo síos ar an gcomhoibriú idir an dá réigiún mar «straitéiseach"Agus leagamar béim go ligfidh obair na hAsóir agus toimhde uachtaránacht Chanárach Chomhdháil an RUP" dúinn muid féin a chur i riocht lárnach do thodhchaí an AE ag am cosúil leis an lá inniu ", i bhfianaise na cás nua AE tar éis Brexit.

Feirm ghaoithe na nOileán Canárach

Chuir uachtarán na Canárach leis go ndearna uachtaránacht Chanárach an Réigiúin is Forimeallaí Beidh sé i gcomhthráth leis an gCoimisiún Eorpach a ghlacadh, an chéad chumarsáid eile ar straitéis NÓ.

Le linn na cuairte oifigiúla seo, shínigh an dá cheannaire meabhrán tuisceana ina n-aontaíonn siad "na próisis chomhordaithe agus sineirgíochta a threisiú i réimse an ullmhúcháin don chéad cheann eile Tréimhse cláraithe an Aontais Eorpaigh, go háirithe maidir le beartas comhtháthaithe '.

De réir Clavijo, «Chomhaontaíomar comhobair a thosú, ní amháin chun luach a chur ar an meabhrán ach freisin chun ról na réigiún is forimeallaí a neartú agus chun tosaigh laistigh dár ballstáit seasamh maidir le caibidlíocht cistí a tharlóidh don tréimhse tar éis 2020 ″.

Cuimsíonn an doiciméad an gá atá le «sraith réimsí a shainaithint ina bhfuil leas frithpháirteach agus toil fhrithpháirteach ann chun caidreamh polaitiúil a dhoimhniú straitéiseach déthaobhach idir an dá réigiún, go príomha maidir le beartas muirí comhtháite an Aontais Eorpaigh.

Déanfar taighde, forbairt agus nuálaíocht (R + D + i) freisin, faoi chuimsiú na Straitéisí Speisialtóireachta Chliste (RIS3) agus cruthú Ionad Taighde Idirnáisiúnta an Atlantaigh (Ionad AIR) ar ábhair mar Fhuinneamh Inathnuaite; oiriúnú d’athruithe aeráide; an acmhainní foraoise agus pleanáil spásúil agus soghluaisteacht daoine óga.

D'áitigh an dá uachtarán gur gá «meastóireacht a dhéanamh ar na coinníollacha riachtanacha agus na féidearthachtaí atá ar fáil le go gcuirfí in iúl níos mó iad i dtéarmaí córais iompair, agus é mar aidhm comhlántacht a threisiú idir na hearnálacha turasóireachta faoi seach, chomh maith le honnmhairiú earraí ón dá réigiún agus na bealaí aeir agus muirí idir na hoileáin Macarónacha agus a nasc leis an Afraic, an Eoraip agus Meiriceá a chur chun cinn ”.

Cuimsíonn an doiciméad an gá atá le “comhar a neartú” faoi chuimsiú na rannpháirtíochta in eagraíochtaí comhair idir-réigiúnach agus in eagraíochtaí eile fóraim idirnáisiúnta, go príomha i gComhdháil Uachtaráin na Réigiún is Forimeallaí agus i gComhdháil na Réigiún Forimeallach agus Muirí san Aontas Eorpach.

Neartófar tacaíocht pholaitiúil agus comhordú teicniúil cómhalartach freisin i rannpháirtíocht chomhaltaí na nOileán Canárach agus na hAsóir i gCoiste Eorpach na Réigiún, d’fhonn clár oibre a chomhdhlúthú comónta réigiúnach agus Eorpach.

D’aontaigh an dá uachtarán go bhfuil tionchar cinntitheach ag Brexit, ós rud é nár aontaíodh fós an bhfuil an togra riachtanach, an ceann nua Creat Airgeadais Ilbhliantúil (MFP), pléifear iad le Parlaimint reatha na hEorpa agus leis an CE nó an bhfanfaidh siad lena n-athnuachan (Bealtaine 2019), is é sin, leis an Ríocht Aontaithe sna hinstitiúidí nó lasmuigh díobh.

Thug Fernando Clavijo le fios “is cosúil go roghnaíonn an Coimisiún Eorpach caibidlíocht a chur chun cinn a luaithe is féidir ionas nach gcuirfidh sé moill ar thús an chéad cheann eile tréimhse cláraithe, ach beidh orainn fanacht go dtí go mbeidh Díospóireacht faoi Staid an Aontais ar siúl an mhí seo chun faisnéis dhochloíte a bheith againn.

Dhearbhaigh uachtarán na Canárach “go mbeidh tréimhse uachtaránachta 2017-2018 bunúsach le go mbeidh sí in ann na teachtaireachtaí don chéad tréimhse eile a threisiú agus a dhoimhniú, níos tábhachtaí fós nuair nach mbeidh cumarsáid an RUP in ann gealltanais a ghlacadh nithiúil agus daingean ach ionchas ach éabhlóid agus togra a chur in iúl ».

Tá Canary ag athrú samhail

Tá éifeachtúlacht na hearnála leictreachais ar cheann de na réimsí catha is mó don cuideachtaí, institiúidí poiblí agus saoránaigh. I bhformhór na gcásanna, ní hé an réiteach ná níos mó nó níos lú acmhainní a bheith agat, ach bainistíocht a dhéanamh i níos éifeachtaí iad siúd atá ar fáil cheana féin.

Agus dhá chúis atá leis go bunúsach: an chéad cheann, an eacnamaíoch, ionas nach mbeidh costas breise airgeadais mar thoradh ar fhorbairt fuinnimh agus go gcaithfimid íoc as sa deireadh mar is gnách. Agus sa dara háit, an chomhshaol, an tionchar ar an dúlra a íoslaghdú.

Mar gheall air seo go léir, tá riaracháin phoiblí tiomanta d’fhorbairt samhail fuinnimh eacnamaíoch agus inbhuanaithe. Ach ó rá go deimhin tá bóthar ró-fhada, agus ní bhaintear an sprioc amach i gcónaí.

Na trí fhadhb atá ag samhail fuinnimh na nOileán Canárach (agus a réitigh)

Ceann de na samplaí is fearr d’athrú dearfach is ea Canarias, oileánra a bhí, mar gheall ar a idiosyncrasy féin, go stairiúil ag iompar samhail fuinnimh a chruthaigh ní amháin cáineadh spleáchas ar an gcuid eile den Spáinn, ach freisin an bhuanseasmhacht i roinnt dinimic as feidhm agus neamh-inbhuanaithe.

Is féidir achoimre a dhéanamh ar na fadhbanna a bhaineann le samhail fuinnimh na nOileán Canárach i dtrí fhachtóir: an aonrú geografach an cheantair féin, an spleáchas iomarcach ar ola agus na costais bhreise don chóras leictreach.

Ó aonrú geografach ... go hidirnasc

Is í an fhírinne nach fachtóir deonach nó tuillte í an fhadhb is mó atá os comhair na nOileán Canárach, ach go mbaineann sí lena haitheantas féin. Níl ann ach a iargúltacht geografach, ós rud é go bhfuil sé níos mó ná 2.000 ciliméadar ón Leithinis, achar dosháraithe ar go leor bealaí.

Agus is é atá ann, díreach mar is féidir le go leor pobail uathrialacha leas a bhaint as an aontas críochach ar an leibhéal náisiúnta go bonneagair agus naisc a roinnt, sna hOileáin is ósais é atá ag brath air féin. Go deimhin, tá ag an gcóras leictreach Canárach sé fhochóras, atá scoite amach go leictreach agus atá lúide i méid i gcomparáid leis na cinn leithinis.

Cuirtear iallach ar na hOileáin Chanáracha sé fhochóras leictreach a bheith acu nach bhfuil cothrom idirnasctha.

Is é iarmhairt an easpa nasc seo an-dochar: ní mór do gach oileán de na hoileáin líonra atá comhionann leis an gceann náisiúnta a athchruthú ina fhochóras i dtéarmaí bonneagair agus táirgeachta fuinnimh, agus iarrachtaí agus struchtúir atá i gceist leis seo a iolrú.

Is é an réiteach ar an bhfadhb seo ná forbairt nua samhail fuinnimh a gcuireann Red Eléctrica de España leis lena thiomantas an nasc idir na hoileáin agus an mogalra eangaí a fheabhsú, a éascóidh comhtháthú níos mó fuinnimh in-athnuaite. Chun tús a chur leis, agus ó 2011, tá an chuideachta i mbun an Tionscadal Feabhsúcháin Sócmhainní Líonra (Tionscadal MAR) le haghaidh slándáil an tsoláthair leictreachais a bharrfheabhsú agus a ráthú sna hoileáin, rud nár tharla roimhe seo.

Ó ola ... go fuinneamh in-athnuaite

Is ceann eile de na fadhbanna móra atá ag na hoileáin. De réir Red Eléctrica, gintear «fuinneamh leictreach sna hOileáin Chanáracha 92% de tháirgí peitriliam iontaise agus gan ach 8% ó fhoinsí in-athnuaite, a aistríonn go córas leictreach ag brath go mór ar an taobh amuigh, costasach agus truaillithe.

I bhfianaise an éilimh stairiúil agus shóisialta a bhíonn ar na hOileáin Chanáracha a samhail fuinnimh a athrú, déanann Red Eléctrica iarracht cur lena chlaochlú i dtreo "éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht" (is cinnte go ngearrfar é luath nó mall).

I measc tionscnamh eile, rinne an chuideachta tionscadal T&F T&F i Lanzarote nach bhfacthas riamh roimhe sa Spáinn: bunaithe ar chóras a úsáideann teicneolaíocht flywheel rud a chabhraíonn le minicíocht agus voltas chóras leictreach Fuerteventura-Lanzarote a chobhsú agus, dá bharr sin, a chomhtháthú níos mó fuinnimh in-athnuaite.

Flywheel táimhe canáraí

Sa chuspóir seo faighimid ceann eile de mhórthionscadail Red Eléctrica sna hOileáin Chanáracha: forbairt an Gléasra cumhachta hiodrálacha inchúlaithe Soria-Chira, le húsáid mar uirlis stórála fuinnimh ag oibreoir an chórais leictreachais.

Le hinfheistíocht phleanáilte de 320 milliún euro, «oirfidh an tionscadal gléasra a dearadh i dtosach lena ghiniúint dá fheidhm nua mar uirlis oibreora córais a ráthóidh an soláthar leictreachais, a fheabhsóidh sábháilteacht an chórais agus comhtháthú fuinneamh in-athnuaite i Gran Canari a bharrfheabhsúchun".

soria lárnach

Ó neamhspleáchas eacnamaíoch ... go uathriail airgeadais

Tá iarmhairt dhiúltach ag easpa nasc idir oileáin agus spleáchas ar ola: éiríonn táirgeadh fuinnimh leictreach neamh-inmharthana go heacnamaíoch.

Agus, mar atá aitheanta ag staidéar arna chómhaoiniú ag an Rialtas féin, tá fuinneamh a tháirgeadh sna hOileáin Chanáracha idir trí agus ceithre huaire níos costasaí ná é a dhéanamh sa chuid eile den Spáinn. Ina theannta sin, de réir Líonra Leictreachais, spleáchas ar ábhair iontaise ’a tháirgeann costas breise de thart ar 1.200 milliún euro in aghaidh na bliana don chóras leictreach iomlán ». Ar an gcúis seo, chríochnaigh an Fheidhmeannas náisiúnta fóirdheonú ar na costais bhreise seo trí chánacha. Is é sin le rá, chríochnaigh na Spáinnigh go léir ag íoc as fadhb endemic na nOileán Canárach.

Cumhacht gaoithe

Tá sé i gceist ag na tionscnaimh seo go léir go rachaidh na hOileáin Chanáracha ag glacadh le do mhúnla féin, féin-bhainistithe, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de agus atá, ar ndóigh, ag brath níos lú agus níos lú ar an maoiniú ón rialtas láir.


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

Bí ar an chéad trácht

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

*

*

  1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
  2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
  3. Legitimation: Do thoiliú
  4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
  5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
  6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.