An t-éiceachóras

níl an t-éiceachóras cothrom leis an mbithsféar

In ailt eile ar labhair muid fúthu an lithosphere, an biosphere, hidreosféar, an t-atmaisféar, srl. agus a ghnéithe uile. Le réimsí uile an Domhain agus feidhm gach ceann acu a shainiú go maith, bunaíonn an pobal eolaíochta roinnt teorainneacha. Labhraímid go minic faoin éiceachóras, cé nach bhfuil sé sainithe agus teorannaithe go maith fós i dtéarmaí a bhfuil sé in ann a chuimsiú.

Sainmhínítear éiceachóras mar éiceachóras domhanda an phláinéid Domhan, arna bhfoirmiú ag na horgánaigh sin go léir atá i láthair sa bhithsféar agus na caidrimh a bhunaítear eatarthu agus an timpeallacht. Ar mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoi thréithe agus thábhacht an éiceachórais?

Sainmhíniú ar éiceachóras Cad é?

bailíonn an t-éiceachóras tacar daoine beo agus a n-idirghníomhaíochtaí leis an gcomhshaol

Is féidir linn a rá go bhfuil an t-éiceachóras suim an bhithsféar agus a idirghníomhaíochtaí féideartha leis an gcomhshaol. Is é sin le rá, áiríodh sa bhithsféar limistéar iomlán an Domhain ina bhfuil daoine beo ina gcónaí, ach níor smaoinigh sé ar na hidirghníomhaíochtaí atá ann idir na horgánaigh seo leis an gcomhshaol. Is é sin, an malartú géiniteach idir daonraí ainmhithe agus plandaí, slabhraí trófacha éiceachóras, an fheidhm atá ag gach orgánach i dtimpeallacht ina gcónaíonn speicis eile, an gaol idir an chuid aibitheach agus an chuid bhitheolaíoch, srl.

Tá an coincheap seo den éiceachóras domhanda cuimsitheach go leor ar an Domhan, mar gheall ar a bhuíochas leis is féidir a thuiscint ó chur chuige ginearálta an méid a d’fhéadfaimis a ghlaoch éiceachóras pláinéadach déanta ag an geosphere, biosphere, hydrosphere agus atmaisféar thuasluaite thuas. Is é sin le rá, tá an t-éiceachóras cosúil le staidéar a dhéanamh ar an gcuid eile go léir d’éiceachórais an phláinéid ar fad agus a n-idirghníomhaíochtaí eatarthu.

bailte fearainn

tá difríocht idir an biosphere agus an t-éiceachóras

Toisc go bhfuil toisí an éiceachórais ollmhór, is féidir é a roinnt ina mhéideanna níos lú chun a staidéar a éascú. Ní mór dúinn a bheith soiléir, cé go ndéanann daoine éiceachórais a dheighilt agus a rangú d’fhonn tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfeidhmiú, iad a chaomhnú agus leas a bhaint astu, is réaltacht é sin tá an nádúr ina iomláine agus go bhfuil idirghaol leanúnach idir na héiceachórais go léir atá mar chuid den éiceachóras mar a thugtar air.

Mar a luadh muid cheana, in éiceachórais an phláinéid ar fad bíonn daoine beo ag idirghníomhú go díreach nó go hindíreach. Mar shampla, nuair a dhéanann fótaisintéis plandaí, ionsúnn siad CO2 agus scaoileann siad ocsaigin atá ríthábhachtach do shaol daoine beo eile. Sampla eile ina ndéanann fachtóir aibitheach mar uisce idirghabháil ná an timthriall hidreolaíoch. Sa timthriall seo, bogann uisce i bpróiseas atá riachtanach don saol ar leibhéal pláinéad. Buíochas leis an ngluaiseacht uisce seo agus leis an gcion leanúnach sin ar éiceachórais, is féidir leis na milliúin speiceas maireachtáil ar ár bplainéad.

De bharr na n-idirghníomhaíochtaí sin a bhíonn ag gach duine beo, eatarthu féin agus le tosca aibitheach (mar uisce, ithir nó aer) feictear dúinn go bhfuil gá le píosaí uile an bhfreagra chun maireachtáil ar an Domhan. Ar an gcúis seo, tá sé riachtanach go ndéanaimid iarracht na tionchair a ghineann daoine ar an bpláinéad a íoslaghdú, ós rud é go ndéanfaidh aon damáiste a fhulaingíonn sé difear don chuid eile de na comhpháirteanna atá san éiceachóras.

Comhpháirteanna

tá comhpháirteanna éagsúla ag an éiceachóras

Nuair a dhéanaimid tagairt do gach orgánach beo bíonn éagsúlacht mhór cineálacha orgánaigh againn. Ar dtús tá na horgánaigh táirgeachta againn. Tugtar autotrófanna orthu seo, is é sin, tá siad in ann a gcuid bia féin a tháirgeadh trí uisce, dé-ocsaíd charbóin agus salainn mianraí. Chun a gcuid bia féin a chruthú teastaíonn fuinneamh ghathanna na gréine uathu. Is orgánaigh autotrófacha iad plandaí.

Is orgánaigh ídithe iad na cinn dheireanacha, ar a dtugtar heterotrófa, a itheann ábhar orgánach beo a tháirgeann daoine beo eile. In heterotrófa is féidir linn cineálacha éagsúla orgánaigh ídithe a fháil:

  • Tomhaltóirí bunscoile. Sin iad na daoine nach n-itheann ach féar, ar a dtugtar luibhiteoirí.
  • Tomhaltóirí tánaisteacha. Sin iad na hainmhithe creiche sin a itheann feoil luibhiteoirí.
  • Tomhaltóirí treasach. Itheann siad na hainmhithe sin a itheann ainmhithe carnacha eile.
  • Dianscaoilteoirí. Is iad na horgánaigh heterotrófacha sin a bheathaíonn ábhar orgánach marbh a eascraíonn as iarsmaí dhaoine beo eile.

Difríochtaí idir bithsféar agus éiceachóras

Rinne NASA éiceachóras i dturgnamh

Ar thaobh amháin, síneann an bithsféar, áit a bhfuil na horgánaigh seo i láthair, ó bhun na n-aigéan go barr an tsléibhe is airde atá ann, ag cuimsiú cuid den atmaisféar, an trópaisféar, an hidreosféar agus cuid de dhromchla an gheosphere freisin , is é sin, an biosphere, mar a tharlaíonn sé, is é an limistéar den domhan ina bhfaightear an saol.

Ar an láimh eile, áfach, ní amháin gurb é an t-éiceachóras an limistéar ina bhfaightear agus a scaipeann an saol, ach déanann sé staidéar ar na caidrimh go léir atá ann idir na neacha beo sin. Tá malartú ábhair agus fuinnimh idir dhaoine beo agus an timpeallacht casta go leor. Ionas go mbeidh comhchuibheas in éiceachórais agus gur féidir le gach speiceas comhchónaí ag an am céanna, ní mór go mbeadh acmhainní nádúrtha ann chun daonraí a chothú, creachadóirí a rialaíonn líon daoine aonair de gach speiceas, orgánaigh faille, cothromaíocht idir paraisítí agus óstach, caidrimh shiombóiseacha, srl. .

Tá cothromaíocht éiceolaíoch ag gach éiceachóras ag brath ar na daonraí, na hacmhainní nádúrtha agus na dálaí meitéareolaíochta a tharlaíonn. Bhí sé an-deacair staidéar agus tuiscint a fháil ar an gcothromaíocht éiceolaíoch seo, ós rud é go bhfuil go leor athróg ann a ghníomhaíonn san iarmhéid leochaileach seo. Is iad na dálaí meitéareolaíochta iad siúd a chinneann an méid uisce atá ar fáil in éiceachóras, cuireann an méid uisce, ar a uain, ar chumas fás plandaí, a thacaíonn, ar a uain, le daonraí luibhiteoirí, arb iad na cinn a fhónann mar bheathaithe mé carnabhóirí. agus fágann siad na hiarsmaí go dianscaoilteoirí agus scavengers.

Tá an slabhra bia iomlán seo “ceangailte” leis na dálaí atá ann i ngach áit agus ag gach nóiméad, mar sin má tá fachtóir ann a mhíchothromaíonn gach athróg, féadfaidh an t-éiceachóras éagobhsaíocht a spreagadh. Mar shampla, d’fhéadfadh gurb é gníomh an duine an fachtóir sin a neamhchothromaíonn an chuid eile de na hathróga. Tá tionchair leanúnacha an duine ar an gcomhshaol ar fhachtóirí aibitheacha agus bitheacha ag athrú iarmhéideanna na n-éiceachóras, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra do go leor speiceas maireachtáil agus go n-imeoidh go leor eile as.

Córas speisialta cruthaithe ag NASA chun an t-éiceachóras a thuiscint

Chun an chothromaíocht éiceolaíoch atá in éiceachórais a thuiscint, chruthaigh NASA turgnamh. Is ubh ghloine séalaithe go heirméiteach í, ina gcónaíonn algaí, baictéir agus ribí róibéis, ar bhealach éigin domhan atá foirfe go heolaíoch, ar féidir leo, leis an gcúram comhfhreagrach, maireachtáil idir ceithre agus cúig bliana, cé go raibh cásanna ann gur mhair an saol ar feadh 18 mbliana.

Cruthaíodh an córas speisialta seo chun tuiscint a fháil ar an gcothromaíocht a rialaíonn córais agus a dhéanann suas le chéile ionas gur féidir le gach speiceas maireachtáil ann agus acmhainní nádúrtha a sholáthar dóibh féin gan ídiú a dhéanamh orthu.

Chomh maith leis an smaoineamh seo chun cothromaíocht éiceolaíoch a thuiscint, cruthaíodh an córas seo chun roghanna eile a fháil chun éiceachórais iomlána a iompar chuig pláinéid i bhfad ón Domhan sa todhchaí. cosúil le mars.

Tugadh uisce farraige, uisce farraige, algaí, baictéir, ribí róibéis, gairbhéal isteach san ubh. Tarlaíonn gníomhaíocht bhitheolaíoch ina haonar toisc go bhfuil an ubh dúnta. Ní bhfaigheann sé solas ach ón taobh amuigh chun an timthriall bitheolaíoch a chothabháil.

Leis an tionscadal seo is féidir go mbeadh smaoineamh agat saoráid a bheith agat a fhreastalóidh ar riachtanais bhunúsacha bia, uisce agus aeir ionas gur féidir le spásairí pláinéad eile a bhaint amach go maith. Mar sin, sa chiall seo, measann NASA an t-éiceachóras mar thalamh pláinéad beag agus gníomhaíonn ribí róibéis mar dhaoine.

Níos mó ná teorainneacha an éiceachórais

sáraíonn daoine an cumas iompair

A bhuíochas leis an turgnamh seo, bhíothas in ann cothromaíocht na n-éiceachóras a thuiscint go maith agus, chomh fada agus a urramaítear na teorainneacha, go bhféadfadh comhréiteach a bheith ann agus na speicis go léir a dtacaíonn an spás leo maireachtáil. Caithfidh sé seo cabhrú linn a thuiscint, ar ár bplainéad, tá teorainneacha na n-éiceachóras á sárú, ós rud é go bhfuil na hathróga éiceolaíocha á sárú.

Chun tuiscint na dteorainneacha seo a dhéanamh atá níos éasca don éiceachóras, ní mór dúinn a chur san áireamh go bhfuil acmhainní teoranta agus spás teoranta ag éiceachóras. Má thugaimid an iomarca speiceas isteach sa spás sin, beidh siad san iomaíocht le haghaidh acmhainní agus críocha. Atáirgeann agus méadaíonn speicis a ndaonraí agus líon na ndaoine aonair, agus mar sin tiocfaidh méadú ar an éileamh ar acmhainní agus ar thalamh. Má mhéadaíonn orgánaigh phríomha agus príomhthomhaltóirí, méadóidh creachadóirí freisin.

Ní féidir leis an staid seo d’fhás leanúnach leanúint ar feadh tréimhse éiginnte in am, ós rud é nach bhfuil na hacmhainní gan teorainn. Nuair a sháraíonn speicis cumas na n-éiceachóras acmhainní a athghiniúint agus a chaladh, tosaíonn speicis ag laghdú a ndaonraí go dtí go sroicheann siad cothromaíocht arís.

Seo a bhfuil ag tarlú le duine. Táimid ag fás ag ráta níos measa agus nach féidir a chosc agus táimid ag ídiú acmhainní nádúrtha ag ráta nach bhfuil am ag an bpláinéad athghiniúint. Tá cothromaíocht éiceolaíoch an phláinéid sáraithe ag daoine le fada an lá agus ní féidir linn iarracht a dhéanamh arís ach bainistíocht agus úsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní go léir.

Ní mór dúinn cuimhneamh nach bhfuil againn ach pláinéid amháin agus gur fúinn atá sé fanacht air.


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

Bí ar an chéad trácht

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte le *

*

*

  1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
  2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
  3. Legitimation: Do thoiliú
  4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
  5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
  6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.