Tomàs Bigordà

Tietokoneinsinöörinä kiinnostukseni maailmantalouteen on saanut minut tutkimaan syvällisesti rahoitusmarkkinoita ja uusiutuvan energian muutosvaikutuksia. Sitoutumiseni ympäristöön ulottuu kierrätykseen, jossa pyrin innovoimaan ja kehittämään kestäviä ratkaisuja. Pyrin työlläni edistämään vihreämpää tulevaisuutta edistämällä puhtaan energian ja tehokkaiden kierrätyskäytäntöjen käyttöönottoa. Uskon vakaasti, että teknologia ja ekologinen tietoisuus voivat olla rinnakkain terveellisemmän ja taloudellisesti vauraamman maailman luomiseksi.