Ympäristöministeriön ja aluesuunnitteluministeriön tunteminen

Ympäristö-logo

Junta de Andalucía on instituutio, johon autonomisen alueen itsehallinto on poliittisesti järjestetty. Sen muodostavat Andalusian parlamentti, johtokunnan puheenjohtaja ja EKP: n neuvosto.

La Junta de Andalucían hallinto järjestetään seuraavissa konsergeissa:

 • Puheenjohtajavaltion ja paikallishallinnon neuvosto.
 • Talous- ja tietoministeriö.
 • Valtiovarainministeriö.
 • Opetusministeriö.
 • Terveysneuvonta.
 • Tasa-arvon ja sosiaalipolitiikan neuvosto.
 • Työ-, liike- ja kauppaministeriö.
 • Kehitys- ja asuntoministeriö.
 • Matkailu- ja urheiluministeriö.
 • Kulttuuriministeriö.
 • Oikeus- ja sisäasiainministeriö.
 • Maatalousministeriö.
 • Ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriö.

Tässä artikkelissa keskitymme jälkimmäiseen, jotta voit oppia tuntemaan sen paremmin.

Ensinnäkin on tiedettävä, että tällä ministeriöllä on autonomisen yhteisön toimivalta ympäristö, vesi, aluesuunnittelu ja rannikkosuunnittelu ja kaupunkisuunnittelu.

Toiminta-alueita ovat vesi, ympäristön laatu, metsästys ja kalastus, ilmasto ja ilmastonmuutos, ympäristökasvatus ja vapaaehtoistyö, suojelualueet, metsäpalot, luonnollinen ympäristö sekä kaupunkisuunnittelu ja hallinta.

Toiminnot ja valtuudet

Ministerit toimivat kuitenkin kussakin maakunnassa seuraavien alueellisten lähetystöjen kautta toiminnot ja osaaminen maakunnallasi:

 • Niiden osastojen, joiden oheispalvelut ovat alueellisen valtuuskunnan alaisuudessa, ja tarvittaessa osastojen alaisuuteen kuuluvien tai niistä riippuvien virastojen tavallinen edustus.
 • Suoraan vastaavien hallintokeskusten toiminnallisesta riippuvuudesta lähetystöön kuuluvat hallintoyksiköt.
 • Käytä lähetystön koko henkilöstön johtoa ja heille nimenomaisesti siirrettyjä tavanomaisia ​​hallinto- ja hallintovaltuuksia.
 • Luodaan tavanomainen suhde niiden ministeriöiden keskusyksiköihin, joiden oheispalvelut kuuluvat alueelliseen edustustoon, ja kenraalin syrjäisimpiin elimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Junta de Andalucían hallitusten edustustojen haltijoille annettuja valtuuksia. Valtionhallinto ja Andalusian paikalliset yksiköt heidän toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
 • Siirtomääräykset ja ohjeet sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa niiden ministeriöiden maakunnan pääsihteerien päälliköille, joiden oheispalvelut ovat alueellisen edustuston alaisia.
 • Hallinnollisen toimivallan käyttö heille osoitettujen pätevyyksien ja tarvittaessa niiden oheispalvelujen toimivallan osalta, joille heille on osoitettu.
 • Muiden niille osoitettujen, hajautettujen tai delegoitujen toimintojen lisäksi.

Orgaaninen rakenne

Ympäristö - ja aluesuunnitteluministeriön orgaanisen rakenteen vahvistaa Asetus 216/2015, 14. heinäkuuta, joka vahvistaa, että edellä mainitut pätevyydet vastaavat mainittua ministeriötä.

Samoin tämä asetus säätelee tämän ministeriön toimintaa keskushallintoelinten, siihen liitettyjen yhteisöjen ja kollegiaalisten elinten välityksellä.

Tällä hetkellä ympäristö- ja aluesuunnitteluministeri on José Fiscal López.

Ympäristöosaston rakenteen kansi

Keskushallintoelimet

Ministeriön päällikkö edustaa samaa ja toimii ylemmällä ohjauksella, aloitteellisuudella, koordinoinnilla, tarkastuksella ja arvioinnilla.

Ministeriön päällikön välittömän tuen ja avun saamiseksi on kabinetti, jonka kokoonpano määritetään erityisillä määräyksillä.

Ympäristöministeriön muodostavat keskushallintoelimet ovat:

Varaministeriö

Hän toimii ministeriön ylimmällä johdolla ja sen tavanomaisella edustuksella sen haltijan jälkeen, mikä vastaa tämän yleistä valtuuskuntaa.

Aluesuunnittelun ja kaupunkien kestävän kehityksen pääsihteeristö

Sillä on varaministeriön asema, se vastaa urbanismin pääosaston toiminnan ohjaamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Sen tehtävänä on edistää ja koordinoida tavoitteisiin ja toimivaltaisiin asioihin liittyvien toimien toteuttamista.

Ympäristön ja ilmastonmuutoksen pääsihteeristö

Samoin sillä on varaministeriön asema. Sille osoitetaan seuraavien keskushallintoelinten toiminnan ohjaus, koordinointi ja valvonta:

 • Luonnonympäristön ja suojattujen tilojen hallinnan pääosasto.
 • Ennaltaehkäisyn ja ympäristön laadun pääosasto.
 • Hydraulisen julkisen sektorin suunnittelun ja hallinnon pääosasto.
 • Infrastruktuurien ja vedenkäytön pääosasto.

Tekninen pääsihteeristö

Sillä on erityinen toimivalta sääntelyjen ja oikeusavun tuottamisessa, kulttuuriperinnön, henkilöstöresurssien, talouden ja varainhoidon sekä urakoiden sekä muun toiminnan alalla.

Sidosyhteisöt

Ympäristö- ja vesivirasto on ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriön alainen (AMAYA) ja Doñanan ja sen kestävän kehityksen säätiö Ympäristö-Doñana 21.

Ympäristö- ja vesivirasto (AMAYA)

Tämä on julkinen yritystoimisto ja keskeinen yksikkö joka tarjoaa välttämättömiä palveluja ympäristön ja veden alalla Andalusiassa, erityisesti ilmoitettujen hätätilanteiden vuoksi.

Virasto voi kehittää toimintaa Andalusian alueen ulkopuolella Junta de Andalucían hallinnon allekirjoittamien ohjelmien ja yhteistyösopimusten toteuttaminen.

Viraston tavoitteena on suorittaa yksin tai julkisten tai yksityisten tahojen kautta, joihin se osallistuu, ympäristön ja veden suojeluun, säilyttämiseen, uudistamiseen tai parantamiseen liittyviä toimia sekä muita budjetoituja toimia. , täydentää, kehittää tai johtaa edellä mainittuun.

AMAYA-täysistunto

Doñanan ja sen ympäristön kestävän kehityksen säätiö-Doñana 21

Doñana 21 on Andalusian julkisen sektorin säätiö, joka toimii nimellä läänin kehitysvirasto, tehtävänä olla vertailuarvo Doñanan alueen arvokkaiden resurssien hallinnassa.

Hän syntyi I Doñanan kestävän kehityksen suunnitelma ja kuuluu Junta de Andalucían protektoraattiin.

Säätiön hallintoelin on hallintoneuvosto, jossa keskus- ja autonominen hallinto, alueen 14 kaupunginvaltuustoa, ammattiyhdistysjärjestöt ja erilaiset finanssiyhteisöt ovat edustettuina.

Doñana 21 -säätiön tarkoituksena on tehdä konkreettisten ja toteuttamiskelpoisten hankkeiden toteuttamisesta todellisuus, joka mahdollistaa Doñana-alueen kuntien kestävän sosioekonomisen kehityksen kahdella tarkoituksella:

 1. Julkiset ja yksityiset toimet Doñanan alueen sosioekonomisen kehityksen hyväksi.
 2. Sosiaalinen osallistuminen alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi, Doñanan kehittäminen ja säilyttäminen.

Kollegiaaliset elimet

Yhteensä on joitain 7 sidoksissa olevaa kollegiaalista elintä ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriölle ja nämä ovat:

Andalusian ympäristöneuvosto

Se perustettiin sosiaalisen osallistumisen elimenä, joka kykenee integroimaan ja edistämään yhteisömme ympäristöasioista kiinnostuneiden yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista.

Andalusian biologisen monimuotoisuuden neuvosto

Se on neuvoa-antava ja neuvoa-antava elin, joka edistää osallistumista luontoympäristön suojeluun ja säilyttämiseen.

Yhdistä vanhat metsä- ja metsästysneuvostot.

Andalusian vesineuvosto

Se on kollegiaalinen elin, joka pyytää Andalusian hallitusta kuulemaan ja neuvomaan vesiasioissa. Sen kokoonpanoa ja toimintaa säännellään asetuksella 477/2015, 17. marraskuuta.

Andalusian aluesuunnittelun ja urbanismin neuvosto

Se on neuvoa-antava ja osallistava kollegiaalinen elin. Sitä säännellään 36. helmikuuta annetulla asetuksella 2014/14, jossa säännellään Junta de Andalucían hallinnon toimivaltaa aluesuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa.

Aluesuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun alueelliset toimikunnat

Ne ovat maakuntatason kollegiaalisia elimiä, joilla on neuvoa-antava ja päätöksenteko. Niitä säännellään asetuksella 36/2014, 11. helmikuuta.

Andalusian alueellinen observatorio

Se on luonteeltaan neuvoa-antavaa aluesuunnittelussa. Sen piirteet ovat Andalusian alueen seuranta, arviointi ja tulevaisuus sekä sen suunnittelu, sen kehitys ja suuntaukset sekä julkisen ja yksityisen politiikan ja toimien vaikutus alueeseen.

Maakuntien kaupunkien koordinointikomiteat

Ne ovat maakunnallisia kollegiaalisia elimiä, joilla on koordinointitehtäviä. Tämä komissio on vastuussa sellaisten raporttien, lausuntojen tai muun tyyppisten lausuntopyyntöjen vastaanottamisesta, jotka Junta de Andalucían hallinnon toimivaltaisten elinten ja yksiköiden on annettava rakennesuunnitteluun vaikuttaville yleissuunnitteluvälineille ja niiden innovaatioille. heidän lähettämisensä toimivaltaiselle hallinnolle mainitun suunnittelun käsittelyä varten.

kanssa näiden 7 kollegiaalisen elimen riippumattomuus jo mainitussa asetuksessa 477/2015, 17. marraskuuta, joka säätelee Andalusian vesihallinnon hallinnollisen ja sosiaalisen osallistumisen kollegiaalisia elimiä, todetaan 8 artiklassa, että kollegiaaliset elimet luonteeltaan hallinnollista ja sosiaalista osallistumista varten Andalusian vesihallinnon päätöksenteko, neuvonantajat, valvonta, hallinta ja koordinointi ovat seuraavat:

 1. Andalusian vesineuvosto on taas mukana.
 2. Veden observatorio.
 3. Toimivaltaisten viranomaisten komissio.
 4. Kaupunkien tulvien ehkäisemisen seurantakomissio.
 5. Hydrografisten rajausten vesineuvostot.
 6. Komissiot kuivuuden hallitsemiseksi.
 7. Hallintokomiteat.
 8. Pysyvä kaappi.
 9. Guadiario-Guadaleten siirron hyödyntämiskomissio.

Tämä on hyvin tiivistetysti ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriön organisaatio, toivon, että lukeminen ei ole tehnyt teistä liian raskasta, koska se ei tietenkään ole nautittavaa.


Artikkelin sisältö noudattaa periaatteita toimituksellinen etiikka. Ilmoita virheestä napsauttamalla täällä.

Ole ensimmäinen kommentti

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*

*

 1. Vastuussa tiedoista: Miguel Ángel Gatón
 2. Tietojen tarkoitus: Roskapostin hallinta, kommenttien hallinta.
 3. Laillistaminen: Suostumuksesi
 4. Tietojen välittäminen: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lain nojalla.
 5. Tietojen varastointi: Occentus Networks (EU) isännöi tietokantaa
 6. Oikeudet: Voit milloin tahansa rajoittaa, palauttaa ja poistaa tietojasi.