فاوستو رامیرز

فاوستو آنتونیو رامیرز در سال 1965 در مالاگا متولد شد و به طور مرتب در رسانه های مختلف دیجیتال همکاری می کند. نویسنده داستان ، او چندین نشریه در بازار دارد. او در حال حاضر مشغول کار بر روی یک رمان جدید است. او که عاشق دنیای اکولوژی و محیط زیست است ، یک فعال متعهد برای انرژی های تجدیدپذیر است.

فاوستو رامیرز از فوریه 84 تاکنون 2013 مقاله نوشته است