پرتیلو آلمانی

فارغ التحصیل رشته علوم محیطی و کارشناسی ارشد آموزش محیطی از دانشگاه مالاگا. دنیای انرژی های تجدیدپذیر در حال رشد است و اهمیت بیشتری در بازارهای انرژی در سراسر جهان پیدا می کند. من صدها مجله علمی در مورد انرژی های تجدیدپذیر خوانده ام و در مقطع کارشناسی خودم چندین موضوع در مورد عملکرد آنها داشتم. علاوه بر این ، من به طور گسترده در زمینه بازیافت و مسائل محیطی آموزش دیده ام ، بنابراین در اینجا می توانید بهترین اطلاعات را در مورد آن پیدا کنید.