بخش ها

Green Renewables یک وب سایت است که به منظور انتشار در مورد مسائل مربوط به انرژی ها ، و انرژی های تجدید پذیر ، سبز و تمیز ایجاد شده است. به همین دلیل وب ایجاد شد و موضوعی است که ما علاقه زیادی به آن داریم.

اما وب رشد می کند و بیشتر و بیشتر در مورد محیط زیست و محیط زیست صحبت می کنیم ، که مباحث مکمل عناوین اول هستند و از نظر ما آنها یک وب ایده آل با موضوعی بسته و مرتبط با خود بر جای می گذارند.