Tomàs Bigordà

Arvutiinsenerina on minu vaimustus maailmamajandusest viinud mind põhjalikult uurima finantsturge ja taastuvenergia ümberkujundavat mõju. Minu pühendumus keskkonnale laieneb taaskasutusse, kus ma püüan uuendusi teha ja jätkusuutlikke lahendusi arendada. Soovin oma tööga panustada rohelisemasse tulevikku, edendades puhta energia ja tõhusate ringlussevõtu tavade kasutuselevõttu. Usun kindlalt, et tehnoloogia ja ökoloogiline teadlikkus võivad eksisteerida koos, et luua tervem ja majanduslikult jõukam maailm.