Daniel Palomino

Lõpetanud keskkonnateadused ja laiendanud oma teadmisi nii erialaselt kui ka isiklikult, läbides jäätmekäitluse, taastuvate energiaallikate jms kursusi. Teiselt poolt olen VerdeZona ajaveebi autor, eesmärgiga jõuda avalikkuse ette ja tundlikuks sellega keskkonnaprobleeme, andes oma teadmisi erinevatest ainetest.