Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος

ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος

Όσο περνάει ο καιρός, εντείνεται η επείγουσα ανάγκη να αντιστραφεί η περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από πολλές βιομηχανίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει λάβει αξιοσημείωτα βήματα το περασμένο έτος για την καταπολέμηση των οικολογικών προβλημάτων περιγράφοντας ένα σύνολο κανόνων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από προηγούμενες παραβάσεις. Αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ στον μετριασμό των συνεπειών της προηγούμενης περιβαλλοντικής αμέλειας. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η δημιουργία και η ενσωμάτωση του ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος.

Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε τι είναι το διαβατήριο ψηφιακού προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του και τη σημασία που έχει.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κλάδο

κύκλος διαβατηρίων ψηφιακού προϊόντος

Η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υφιστάμενων και μελλοντικών κανονισμών λόγω των περιβόητων επιβλαβών για το περιβάλλον πρακτικών, των ηθικών διλημμάτων και των ανεπαρκών μέτρων λογοδοσίας.

Σε μια προσπάθεια μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων των μικροπλαστικών και της αποψίλωσης των δασών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση ως μέρος της Κανονισμός Οικολογικού Σχεδιασμού Βιώσιμων Προϊόντων (ESPR). Η πρόταση αυτή θεωρείται ως η βάση της στρατηγικής της Επιτροπής για τη δημιουργία πιο φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων προϊόντων. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που πωλούνται εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από την κατασκευαστική τους προέλευση.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα εφαρμόσει ψηφιακό διαβατήριο για ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού.

Τι είναι το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος;

συνάντηση οικολογικού σχεδιασμού

Το Digital Product Passport είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ψηφιακό έγγραφο που περιέχει πλήρεις πληροφορίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό, υλικά, διαδικασίες παραγωγής, διανομή, χρήση και διάθεση του προϊόντος. Είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η διαφάνεια και η βιωσιμότητα στη μεταποιητική βιομηχανία παρέχοντας στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το περιβάλλον.

Το νεοδημιουργημένο Digital Product Passport ή DPP απαιτεί από τις εταιρείες να συλλέγουν και να αποκαλύπτουν δεδομένα από κάθε φάση της ύπαρξης ενός προϊόντος. Αυτή η συλλογή δεδομένων θα είναι διαθέσιμη μέσω ενός «ψηφιακού διπλού», ενός διαδικτυακού μοντέλου που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο.

Ενώ η ιδέα και η μηχανική του DPP υπόκεινται σε αλλαγές, Ο αρχικός του στόχος παραμένει εστιασμένος στη βιωσιμότητα και στα οικολογικά χαρακτηριστικά και την προέλευση ενός προϊόντος, μαζί με τον τρόπο κατασκευής του. Το DPP λειτουργεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ασφαλείς και διαθέσιμες στον τελικό χρήστη μέσω QR ή γραμμικού κώδικα στην ετικέτα του προϊόντος. Αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας δεδομένα.

Στοιχεία και κατηγορίες του Διαβατηρίου Ψηφιακού Προϊόντος

τεχνολογία blockchain

Το Διαβατήριο Ψηφιακού Προϊόντος θα καλύπτει διάφορες κατηγορίες πληροφοριών. Πρώτον, θα ενσωματώνει γενικές πληροφορίες για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς του, του βάρους, των αριθμών αναφοράς και του τόπου κατασκευής του. Επιπλέον, θα εμβαθύνει στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του, αναφέροντας λεπτομερώς την προέλευσή του και το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος. Το DPP θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη και τρέχουσα ιδιοκτησία του προϊόντος και θα προσφέρει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με επισκευές, εγγυήσεις και οδηγίες για ανακύκλωση, αποσυναρμολόγηση και άλλες σχετικές διαδικασίες.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το DPP προορίζονται να παρέχουν οφέλη σε διάφορους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των ενδιαφερόμενων μερών και των καταναλωτών. Όσον αφορά τους καταναλωτές, το εργαλείο θα επέτρεπε στους αγοραστές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις αγορές τους, καθώς και να επιλέγουν πιο βιώσιμες επιλογές. Η εφαρμογή του DPP θα μειώσει την πιθανότητα παραπλάνησης των καταναλωτών και θα καταστήσει πολύ πιο δύσκολο για τις επωνυμίες να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς βιωσιμότητας.

Δυσκολίες υλοποίησης

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα παρουσιάζει νέα εμπόδια. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση του Διαβατηρίου Ψηφιακού Προϊόντος (DPP) με έναν φορέα δεδομένων και ένα μοναδικό αναγνωριστικό που πρέπει να υπάρχει φυσικά στο προϊόν, καθώς και να είναι προσβάσιμο και διαλειτουργικό στο διαδίκτυο. Ο αντιπρόσωπος που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά της ΕΕ επίσης είναι νομικά υπεύθυνος για τη συλλογή, παροχή και περιοδική ενημέρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, οι επωνυμίες πρέπει να είναι εξοπλισμένες για τη συλλογή, την παροχή και την ενημέρωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για το DPP.

Η ενσωμάτωση του DPP σε καθιερωμένες ροές εργασίας ενδέχεται να απαιτεί σημαντικές προσαρμογές και επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές. Η ευρεία υιοθέτηση του DPP σε όλους τους κλάδους είναι μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί συνεργατικές πρωτοβουλίες και καθιέρωση κοινών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να έχουν περιορισμένη υποδομή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική βάση προτού η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως και να ενσωματωθεί.

Παρά τις προαναφερθείσες ανησυχίες, αυτή η τροποποίηση θα παρέχει μια πιο αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης και μείωσης των εκπομπών άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, η υιοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με τους κανονισμούς: χρησιμεύει ως θεμέλιο για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και την ενίσχυση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ευθυγράμμιση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές.

Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σήμαινε σημαντική αναβολή στην εφαρμογή του DPP. Το αρχικό σχέδιο ήταν να δημοσιευθούν οι προδιαγραφές του κανονισμού το 2024, αλλά λόγω ασαφών διαδικασιών και παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αβεβαιότητα στους υπεύθυνους για τη χρήση του εργαλείου, αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Οι αβεβαιότητες γύρω από το ζήτημα των κοινωνικών επιπτώσεων και η σημασία της θέσπισης ενός ενιαίου συστήματος έχουν παρατείνει αυτή την καθυστέρηση. Σαν άποτέλεσμα, Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την εισαγωγή του DPP, με τους κανονισμούς να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2026/27, και τα περισσότερα προϊόντα αναμένεται να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανονισμούς έως το 2030.

Αν και δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις να κάνουν ορισμένες τροποποιήσεις, συνιστάται να αρχίσετε να λαμβάνετε μέτρα για να προετοιμαστείτε για μελλοντικές αλλαγές. Οι έμποροι λιανικής και οι επωνυμίες θα χρειαστεί να αφιερώσουν χρόνο για να εξοικειωθούν με το DPP και τα οφέλη του, εκπαιδεύοντας τους εαυτούς τους σχετικά με την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Διαβατήριο Ψηφιακού Προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του.


Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

  1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
  2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
  3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
  4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
  5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
  6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.