Τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών

τύπους υδροηλεκτρικών σταθμών

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί περιορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των περιοχών τους. Κατά την εκκίνηση αυτού του τύπου εγκατάστασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τοπογραφία της γης καθορίζει την επιλογή των πολιτικών έργων και μηχανημάτων. Υπάρχουν διαφορετικά τύπους υδροηλεκτρικών σταθμών ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής της υδραυλικής ενέργειας.

Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους διαφορετικούς τύπους υδροηλεκτρικών σταθμών και τα χαρακτηριστικά τους.

Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

λειτουργία υδραυλικής ισχύος

Όταν ξεκινάμε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, θέλουμε να μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από το νερό που αποθηκεύεται στη δεξαμενή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μηχανική ενέργεια και να τη μετατρέψετε σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο σκοπός του συστήματος λεκάνης απορροής είναι η δημιουργία κλίσης που παράγει αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια. Το νερό στάζει προς τα κάτω για να αποκτήσει ενέργεια μέσω βαρυτικών διαφορών. Καθώς το νερό περνά μέσα από τον στρόβιλο, δημιουργεί μια περιστροφική κίνηση που τροφοδοτεί τον εναλλάκτη και μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Ο χαρακτήρας ενός υδροηλεκτρικού σταθμού διέρχεται από τα συστατικά που το συνθέτουν. Ξεκινώντας από το φράγμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αφού είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του νερού στη δεξαμενή. Σε αυτή τη δεξαμενή υπάρχει υπερχείλιση επιτρέπει το φιλτράρισμα της περίσσειας νερού χωρίς να περάσει μέσα από τον στρόβιλο.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο είναι ο καταστροφέας ενέργειας, ο οποίος εμποδίζει τις υπερβολικές μάζες νερού να προκαλέσουν μαζικές ζημιές στη γη. Το νερό που χρησιμοποιείται περνάει πάντα μέσα από την καμπίνα. Εκτός από την περιοχή ελέγχου, υπάρχουν τουρμπίνες και εναλλάκτες. Οι στρόβιλοι μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε κινητική. Ταυτόχρονα, ένας εναλλάκτης μετατρέπει αυτή την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Τέλος, οι σωλήνες είναι οι σωλήνες που κατευθύνουν το νερό εκεί που υποτίθεται ότι πηγαίνει. Με τη σειρά τους, οι βαλβίδες είναι τα κανάλια που ελέγχουν τη διέλευση του νερού μέσα από αυτούς τους σωλήνες, αποτρέποντας την υπερχείλιση του νερού.

Τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών

τύπους υδροηλεκτρικών σταθμών

Στο πλαίσιο αυτού του τμήματος, υπάρχουν διάφοροι τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι θα εξαρτηθούν από την ισχύ τους και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να αποθηκεύσουν. Επομένως, οι τύποι των υδροηλεκτρικών σταθμών μπορεί να είναι:

 • Υδροηλεκτρικά εργοστάσια υψηλής ισχύος: είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 10MW
 • Μίνι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί – Είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος μεταξύ 1MW και 10MW
 • Μικροϋδροηλεκτρικά εργοστάσια – Είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος μικρότερης του 1MW

Μια άλλη μεταβλητή που καθορίζει το είδος των υδροηλεκτρικών σταθμών είναι η γη στην οποία βρίσκονται. Βρήκαμε τα εξής:

 • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνεχούς ροής: Αυτά τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια δεν διαθέτουν χώρους αποθήκευσης νερού, επομένως απαιτούν αρκετά υψηλή ροή ποταμού για την παραγωγή ενέργειας. Το μειονέκτημά του είναι ότι δεν παράγει ενέργεια κατά την ξηρασία.
 • Ταμιευτήρας Υδροηλεκτρικός Σταθμός: Στην περίπτωση αυτή, ένα φράγμα είναι ένας τεχνητός χώρος αποθήκευσης όπου μεγάλη ποσότητα νερού ανεβαίνει πάνω από τους στρόβιλους. Με τέτοιες ποσότητες, μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του νερού που διέρχεται από αυτά και την παραγόμενη ενέργεια.
 • Υδροηλεκτρικός σταθμός στους πρόποδες ενός φράγματος: Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται ένα τμήμα ενός ποταμού ή λίμνης και κατασκευάζεται ένα φράγμα, τοποθετώντας τις τουρμπίνες πίσω από αυτό.

Λειτουργία των τύπων υδροηλεκτρικών σταθμών

υδραυλική ενέργεια

Θα δούμε ένα προς ένα τη λειτουργία των τύπων υδροηλεκτρικών σταθμών:

 • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνεχούς ροής: Αυτή είναι μια χρήση όπου μέρος του νερού του ποταμού εκτρέπεται μέσω μιας εισαγωγής και διοχετεύεται μέσω ενός καναλιού ή ενός σωλήνα σε μια μονάδα παραγωγής ενέργειας όπου κατασκευάζονται οι τουρμπίνες. Μόλις ληφθεί η ενέργεια, το νερό που εκτρέπεται επιστρέφει στην κοίτη του ποταμού.
 • Κεντρικό στους πρόποδες του φράγματος: Εκτός από το νερό της βροχής και το λιωμένο νερό, είναι επίσης δυνατό να κατασκευαστούν ταμιευτήρες στην κοίτη του ποταμού για την αποθήκευση των συνεισφορών του. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητά του να ρυθμίζει την έξοδο του νερού και να λειτουργεί τον στρόβιλο όταν είναι απαραίτητο.

Υπάρχει ένας τύπος υδροηλεκτρικού σταθμού αρδευτικού καναλιού. Σε αυτή την ομάδα διακρίνονται δύο είδη φυτών:

 • Αυτοί που εκμεταλλεύονται την ανομοιομορφία που υπάρχει στο ίδιο το κανάλι, εγκαθιστώντας στελέχη, παράλληλα με τον δρόμο του καναλιού, για να μεταφέρουν το νερό στο εργοστάσιο και στη συνέχεια να το επαναφέρουν στην κανονική πορεία του καναλιού.
 • Αυτά που εκμεταλλεύονται την ανομοιομορφία ανάμεσα στο κανάλι και την κοντινή κοίτη του ποταμού. Το εργοστάσιο είναι εγκατεστημένο κοντά σε ποτάμι και η περίσσεια νερού επεξεργάζεται με τουρμπίνες στο κανάλι.

Πλεονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό αποφέρει μεγάλα οφέλη στον πληθυσμό και όχι μόνο σε επίπεδο ενέργειας. Ας ομαδοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα για να τα αναλύσουμε ένα προς ένα:

 • Είναι μια ανανεώσιμη ενέργεια. Δηλαδή, δεν εξαντλείται με την πάροδο του χρόνου όπως μπορούν τα ορυκτά καύσιμα. Το νερό από μόνο του δεν είναι απεριόριστο, αλλά είναι αλήθεια ότι η φύση μας παρέχει συνεχώς βροχή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανακάμψουμε και να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε ως πηγή ενέργειας.
 • Το να είναι εντελώς φυσικό και ανανεώσιμο δεν ρυπαίνει. Είναι μια καθαρή ενέργεια.
 • Όπως είπαμε προηγουμένως, όχι μόνο μας ωφελεί στην ενεργειακή συμβολή, αλλά συνδυάζεται και με άλλες δράσεις όπως προστασία από πλημμύρες, άρδευση, παροχή νερού, παραγωγή δρόμων, τουρισμός ή τοπία.
 • Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι χαμηλό. Μόλις κατασκευαστεί το φράγμα και ολόκληρο το σύστημα λεκάνης απορροής, η συντήρηση δεν είναι καθόλου περίπλοκη.
 • Σε αντίθεση με άλλους τύπους εκμετάλλευσης ενέργειας, οι εργασίες που εκτελούνται για την αξιοποίηση αυτού του τύπου ενέργειας έχουν μεγάλη ωφέλιμη ζωή.
 • Η τουρμπίνα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Μια τουρμπίνα είναι πολύ απλή στη χρήση, πολύ ασφαλής και αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο και ότι μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει γρήγορα.
 • Δύσκολα απαιτεί επαγρύπνηση από την πλευρά των εργαζομένων, αφού είναι μια απλή θέση να πραγματοποιηθεί.

Και μόνο το γεγονός ότι είναι μια ανανεώσιμη και καθαρή ενέργεια με χαμηλό κόστος την καθιστά ήδη ανταγωνιστική ενέργεια στις αγορές.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους τύπους των υδροηλεκτρικών σταθμών και τα χαρακτηριστικά τους.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.