Πώς να νομιμοποιήσετε τους ηλιακούς συλλέκτες

νομιμοποίηση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών

Γνωρίζουμε ότι τα ηλιακά πάνελ γίνονται πιο αποδοτικά και επιτρέπουν την οικιακή ιδιοκατανάλωση. Ας μπούμε στην κατάσταση που έχουμε πραγματοποιήσει μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και θέλουμε να την καταχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να το κάνουν νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Ως εκ τούτου, θα δούμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών μιας συγκεκριμένης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Βασικοί όροι που πρέπει να έχετε κατά νου

νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών

Για να κατανοήσετε το υπό εξέταση θέμα σε κάθε στάδιο της νομιμοποίησης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με ορισμένους βασικούς όρους. Η φράση «νομιμοποίηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης» Περιλαμβάνει όλη τη διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει η εγκατάσταση ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος.. Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε ένα σπίτι ή μια επιχείρηση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από σωματική εργασία. Απαιτεί επίσης την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή συνδεσιμότητα δικτύου, είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι συνδεδεμένες στο δίκτυο εγκαταστάσεις να υποβάλλονται σε αυτές τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για εγκαταστάσεις αυτού του τύπου συνηθίζεται η χρήση μπαταριών, οι οποίες βελτιώνουν τη γενική απόδοση και αυξάνουν την αυτονομία του σπιτιού.

Η πρακτική της αυτοκατανάλωσης χωρίς πλεονάσματα Χαρακτηρίζεται από την απουσία οποιασδήποτε αποζημίωσης ή πώλησης πλεονάζουσας ενέργειας. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι εάν εγκατασταθεί ad hoc σύστημα κατά της διαρροής, η πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται δεν θα εκκενωθεί στο δίκτυο.

Στην περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης με πλεονάσματα, Η πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται θα αναγνωρίζεται μέσω αποζημίωσης ή πώλησης των εν λόγω πλεονασμάτων.

Νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών για οικιακή κατανάλωση

ιδιωτική εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών

Σκεφτείτε ένα σενάριο στο οποίο οι ιδιοκτήτες σπιτιού θέλουν να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες στην μονοκατοικία τους για να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι όμως σίγουροι για την απαιτούμενη ηλεκτρική χωρητικότητα και την αισθητική της εγκατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελέσουν μια σειρά βημάτων:

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη δημιουργία προϋπολογισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας. Ετσι ώστε μπορείτε να αρχίσετε να σχεδιάζετε την εγκατάσταση και να προετοιμάζετε έναν ακριβή προϋπολογισμό ευθυγραμμισμένο με τις πραγματικές απαιτήσεις, απαιτείται μια σειρά δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε, χρειάζεστε τιμολόγια από τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η προθεσμία παρέχει άφθονες ευκαιρίες συλλογής όλων των απαραίτητων αποδείξεων, τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε μέσω εφαρμογών για κινητά ή από τον ιστότοπο του αντιπροσώπου. Ωστόσο, είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια κατάλληλη πρόταση ακόμη και χωρίς το πλήρες σετ των δώδεκα τιμολογίων, αν και σίγουρα είναι προτιμότερο να τα έχετε όλα.

Μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η τοποθεσία της κατοικίας όπου σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τους ηλιακούς συλλέκτες. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση του τύπου στέγης και επιφάνειας που θα χρησιμοποιηθεί. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της οροφής και της επικάλυψης θα σας επιτρέψει να επιλέξετε την κατάλληλη δομή, καθώς και να προσδιορίσετε τη γωνία και την κατεύθυνσή της για βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Η διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός έργου που επικεντρώνεται στην οικιακή ιδιοκατανάλωση περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: προετοιμασία και εκτέλεση.

Αφού αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ξεκινά η ανάλυση ιδιοκατανάλωσης. Για να προχωρήσει η εγκατάσταση, μια νομική ομάδα ξεκινά την πλήρη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για το έργο. Το πρώτο βήμα αποτελείται από αίτηση για οικοδομική άδεια από το δημαρχείο, αν και στην πλειονότητα των αυτόνομων κοινοτήτων αυτό το βήμα αναστέλλεται. Αντίθετα, θα πρέπει να διεκπεραιωθεί η προηγούμενη επικοινωνία ή η υπεύθυνη δήλωση και να καταβληθούν οι αντίστοιχοι δημοτικοί συντελεστές και φόροι (όπως ο ICIO – Φόρος Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και Έργων), ο οποίος συχνά εκπίπτει ως ενίσχυση στην ιδιοκατανάλωση σε πολλούς δήμους.

Το επόμενο βήμα είναι να εκτελεστεί η εργασία όπως έχει προγραμματιστεί, η οποία Αναλύεται στον προϋπολογισμό και τη μελέτη σκοπιμότητας που εκπονεί η εταιρεία εγκατάστασης για τους πελάτες της.. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας κυμαίνεται συνήθως από μία έως τρεις ημέρες, ανάλογα με την ισχύ και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, από την αρχή έως την έναρξη λειτουργίας της.

Η διαδικασία νομιμοποίησης μιας εγκατάστασης ιδιοκατανάλωσης περιλαμβάνει διάφορες διοικητικές διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση πληροί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και κανονισμούς.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, Η εταιρεία εγκατάστασης υποχρεούται να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (CIE), που συνήθως ονομάζεται ηλεκτρικό δελτίο. Όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις χαμηλότερης ισχύος, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατανάλωση σε οικιακό περιβάλλον, με ισχύ μικρότερη από 15 kW, είναι απαραίτητο να παρέχετε μια Έκθεση Τεχνικού Σχεδιασμού. Αυτή η αναφορά πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που περιέχονται στους Ηλεκτροτεχνικούς Κανονισμούς Χαμηλής Τάσης (REBT).

Η νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών ιδιοκατανάλωσης, το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση της διαδικασίας τηλεματικής αντιστάθμισης, η οποία περιλαμβάνει τον κωδικό ιδιοκατανάλωσης, που ονομάζεται και CAU. Η CAU δημιουργείται συνδυάζοντας τα CUPS του πελάτη, που βρίσκονται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, με το πρόθεμα A000.

Νομιμοποίηση των ηλιακών συλλεκτών στον βιομηχανικό τομέα

κατανάλωση

Αφού έχετε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, Η τεχνική ομάδα αρχίζει να εργάζεται για προτάσεις και μελέτες σκοπιμότητας. Πρέπει πάντα να εξετάζετε όλες τις δυνατότητες για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της ηλιακής εγκατάστασης.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εξετάσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Απαιτούμενος προσανατολισμός και κλίση των ηλιακών συλλεκτών.
  • Επιδιώξτε να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Χρόνος απόσβεσης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε μη οικοδομήσιμο έδαφος με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση με 100 κιλοβάτ, Ο προγραμματιστής πρέπει κανονικά να πληρώσει 40 ευρώ ανά κιλοβάτ εγκατεστημένο ως εγγύηση ή μέσω εγγυημένης ασφάλισης., το οποίο θα σας επιστραφεί μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπάρχει εξαίρεση για εγκαταστάσεις με ισχύ μικρότερη ή ίση των 10 kW σε μη οικοδομήσιμη γη, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται καμία εγγύηση ή συγκεκριμένη ασφάλιση εγγύησης. Μόλις ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός και η έρευνα, η πρόταση μπορεί να παρουσιαστεί και να εξηγηθεί λεπτομερώς.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες για να νομιμοποιήσετε τους ηλιακούς συλλέκτες ιδιοκατανάλωσης με σχετική ευκολία. Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο νομιμοποίησης των ηλιακών συλλεκτών στο σπίτι.


Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

  1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
  2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
  3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
  4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
  5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
  6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.