Τα οφέλη του οργανικού βαμβακιού

Σε καιρούς αειφόρου ανάπτυξης, οικολογίας και δίκαιου εμπορίου, το βιολογικό βαμβάκι είναι το νέο μοντέρνο είδος στις ντουλάπες μας.

Οι κίνδυνοι της ιχθυοκαλλιέργειας

Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι κλάδος της υδατοκαλλιέργειας. Ειδικευμένη στην ιχθυοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια πραγματοποιείται τόσο στο θαλασσινό νερό όσο και στο γλυκό νερό.