διαφήμιση

Το Ηνωμένο Βασίλειο σταματά να χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 135 χρόνια αργότερα

Ήταν το πρώτο έθνος που χρησιμοποίησε άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 135 χρόνια αργότερα, είναι το πρώτο ...