Γεωθερμική ενέργεια στον κόσμο

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μέρος της ομάδας των ανανεώσιμων εναλλακτικών ενεργειών. Αυτός ο τύπος ενέργειας δεν είναι νέος, αλλά σήμερα ...