Επικίνδυνα υπολείμματα

πυρηνικά απόβλητα

Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλοί τύποι αποβλήτων ανάλογα με τη σύνθεση και τη χρήση του. Κατατάσσονται κυρίως από το ξύλο στο οποίο έχουν δημιουργηθεί και από το οποίο μπορεί να υποστεί επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ένας από τους τύπους αποβλήτων που είναι πιο σημαντικός όταν πρόκειται για τη σωστή διαχείριση είναι επικίνδυνα υπολείμματα. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι εκείνα τα απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα συμβατικά απόβλητα.

Επομένως, σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε όλα τα χαρακτηριστικά, τη διαχείριση και την προέλευση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Κύρια χαρακτηριστικά

επικίνδυνα υπολείμματα

Ένα από τα πιο σημαντικά απόβλητα κατά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι τα επικίνδυνα απόβλητα. Αυτός ο τύπος αποβλήτων μπορεί ή δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως αυτόν τον τύπο απορριμμάτων είναι ότι παρουσιάζει πολύ υψηλό κίνδυνο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία και για τα ζώα και τα φυτά. Αυτό τους καθιστά απόβλητα που πρέπει να διαχειρίζονται με έναν ειδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η συμβατική διαχείριση. Με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όντα που διαφέρουν από άλλους τύπους αποβλήτων, το πιο συνηθισμένο είναι ότι δεν παρουσιάζουν έναν τόσο εξειδικευμένο κίνδυνο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον.

Κάθε τύπος επικίνδυνων αποβλήτων έχει το δικό του σχετικό πρωτόκολλο διαχείρισης για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης και δεν γίνεται κίνδυνος αργότερα.

Ταξινόμηση επικίνδυνων αποβλήτων

ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων

Γνωρίζουμε ότι η ταξινόμηση αυτού του τύπου σκουπιδιών δεν είναι ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι οι κανονισμοί πρέπει να αναφέρονται σε ορισμένους από αυτούς προκειμένου να ταξινομηθούν καλύτερα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ταξινομήσεις που είναι ισοδύναμες μεταξύ τους. Αυτό δείχνει ότι, αν και ταξινομούνται διαφορετικά, τα απόβλητα παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να εξετάσουμε τη γενική ταξινόμηση των πιο κοινών επικίνδυνων αποβλήτων. Ας δούμε ποια είναι η πιο κοινή ταξινόμηση:

 • Διαβρωτικά επικίνδυνα απόβλητα: Αυτοί είναι που παρουσιάζουν τον κίνδυνο διάβρωσης οποιασδήποτε επιφάνειας με την οποία έρχονται σε επαφή. Το πιο φυσιολογικό είναι ότι είναι απόβλητα που αποτελούνται κυρίως από οξέα.
 • Επικίνδυνα απόβλητα λόγω χημικής αντιδραστικότητας: μεγάλο μέρος των αποβλήτων προέρχεται από χημικές αντιδράσεις στο βιομηχανικό περιβάλλον. Μπορούν επίσης να διαβρώσουν την επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή ή ακόμη και να εκραγούν. Είναι υπολείμματα που, από μόνα τους, δεν είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει έτσι αν αντιδράσουν με άλλες ουσίες παρουσία οξυγόνου.
 • Εκρηκτικά απόβλητα: Είναι αυτοί που μπορούν να εκραγούν εάν δεν έχουν σωστή διαχείριση. Αυτά μπορεί να είναι τα πιο επικίνδυνα να αντιμετωπιστούν.
 • Εύφλεκτα απόβλητα: είναι αυτά που είναι αρκετά ευαίσθητα στη θερμότητα. Εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί εύκολα να κάψει.
 • Τοξικά επικίνδυνα απόβλητα: είναι αυτά που προέρχονται από τοξικότητα και μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων και των φυτών. Έχουμε δύο ποικιλίες αποβλήτων αυτού του τύπου: οργανικά και ανόργανα.
 • Ραδιενεργά απόβλητα: είναι απόβλητα των οποίων ο κίνδυνος προέρχεται από την εκπομπή ακτινοβολίας. Μεγάλη ποσότητα ραδιενεργών αποβλήτων εκπέμπεται σε πυρηνικούς σταθμούς που πρέπει να υποβάλλονται σε σωστή επεξεργασία.

Παραδείγματα επικίνδυνων αποβλήτων

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Μόλις ταξινομήσουμε τους διαφορετικούς τύπους επικίνδυνων αποβλήτων που υπάρχουν, θα δούμε μερικά παραδείγματα. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά επικίνδυνα απόβλητα στις διάφορες κατηγορίες, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα και πιο συχνές αντιδράσεις των κύριων αποβλήτων σε κάθε κατηγορία:

 • Διαβρωτικός: είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως διαβρωτικά όταν έρχονται σε επαφή με μια επιφάνεια. Υπάρχουν εκείνα που είναι όξινα, όπως θειικό οξύ. Το θειικό οξύ προέρχεται από όξινη βροχή που είναι γνωστό ότι έχει ρυπογόνα αποτελέσματα.
 • Επικίνδυνα απόβλητα λόγω χημικής αντιδραστικότητας: Είναι αυτές που έρχονται σε επαφή με άλλες ουσίες που τις κάνουν να αντιδρούν χημικά. Όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια μπορούν να αναφερθούν καθώς και πολλά βαρέα μέταλλα. Μεταξύ των πιο χρησιμοποιημένων βαρέων μετάλλων που έχουμε υδράργυρο, το κάδμιο ήταν το πίσω μέρος μεταξύ άλλων.
 • Εκρηκτικά: Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα να αντιμετωπιστούν, καθώς μπορεί να εκραγεί όταν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας. Η σαφέστερη περίπτωση θα ήταν αυτή του δυναμίτη ή της πυρίτιδας.
 • Εύφλεκτος: Είναι αυτές οι ουσίες που μπορούν να κάψουν εύκολα και μπορεί επίσης να είναι εκρηκτικές σε ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις. Στα περισσότερα από τα εύφλεκτα επικίνδυνα απόβλητα ταξινομούνται εκείνα που προέρχονται από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
 • Τοξικός: Είναι όλα αυτά που είναι τοξικά για την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων και των φυτών. Στην περίπτωση ανόργανων αποβλήτων, μερικές από τις πιο κοινές ουσίες είναι το αρσενικό και ο υδράργυρος. Αυτά θεωρούνται βαρέα μέταλλα και μπορούν να μολύνουν το νερό και το έδαφος. Στην περίπτωση των οργανικών αποβλήτων, το πιο κοινό παράδειγμα είναι αυτά από κέντρα υγείας, όπως νοσοκομεία και εργαστήρια.
 • Ραδιενεργά επικίνδυνα απόβλητα: Είναι αυτά που εκπέμπουν ακτινοβολία και μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνα για την υγεία. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από ουράνιο και πλουτώνιο, τα οποία είναι τα βαριά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Θεραπεία και διαχείριση

Κατά τον χειρισμό αυτών των αποβλήτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Πρώτα απ 'όλα, μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για αυτό μπορούν να το κάνουν. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων κατά την ανεύθυνη διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Ετσι, Είναι σημαντικό ένας εμπειρογνώμονας στον τομέα να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων. Αυτοί οι τύποι ανθρώπων χειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα χάρη στο γεγονός ότι έχουν λάβει πλήρη και απαραίτητη εκπαίδευση για να μπορούν να το πράξουν υπό υποχρεωτικές συνθήκες ασφαλείας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται με ένα υλικό και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να έχετε ρούχα και εξοπλισμό που να μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Υπάρχουν ορισμένοι τύποι αποβλήτων που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για το άτομο που τα χειρίζεται και το υπόλοιπο περιβάλλον του.

Τέλος, κάθε τύπος επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να έχει έναν πλήρη τρόπο διαχείρισης. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα διαχείρισης που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι το ίδιο χειρισμό ραδιενεργών αποβλήτων από οργανικά τοξικά απόβλητα.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα χαρακτηριστικά του.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.