Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

Ενώ οι όροι επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διάκριση μεταξύ τους. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση ενός προϊόντος στα συστατικά του υλικά και στη συνέχεια τη χρήση αυτών των υλικών για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου για έναν νέο σκοπό. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Επομένως, σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Διαφορές μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

ανακύκλωση

Η τρέχουσα συζήτηση μεταξύ σκεπτικιστών και υποστηρικτών περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα εάν η ανακύκλωση, η οποία έγινε δημοφιλής τη δεκαετία του 1980, ωφελεί πραγματικά το περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης σε βασικό επίπεδο είναι εμφανή: μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που αποτεφρώνονται ή απορρίπτονται, διατηρώντας παράλληλα τους πεπερασμένους πόρους της Γης, τα οποία λαμβάνονται με μεθόδους εξόρυξης επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ανακύκλωση δεν είναι χωρίς περιβαλλοντικές συνέπειες.

Ενώ η επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων καλωδίων προσφέρει μια 100% φιλική προς το περιβάλλον λύση, η μεταφορά ανακυκλώσιμων προϊόντων με φορτηγά εισάγει την ανάγκη για ενέργεια και τη δημιουργία ρύπανσης. Επιπλέον, η ίδια η διαδικασία ανακύκλωσης απαιτεί πρόσθετη ενέργεια και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρύπων καθώς το προϊόν μετατρέπεται ξανά σε πρώτη ύλη.

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τύποι προϊόντων που μπορούν να κατασκευαστούν από ανακυκλωμένα υλικά. Ανακύκλωση κλειστού βρόχου, όπως όταν ένα πλαστικό μπουκάλι μετατρέπεται σε άλλο πλαστικό μπουκάλι, είναι πολύ αποτελεσματικό και επιτρέπει την αόριστη συνέχιση της διαδικασίας. Ωστόσο, ο κλειστός βρόχος συχνά διακόπτεται όταν τα αντικείμενα ανακυκλώνονται σε λιγότερο επιθυμητά προϊόντα που δεν μπορούν πλέον να ανακυκλωθούν. Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι επαναχρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών ινών για ρούχα.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ανακύκλωσης

επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων

Ενώ μια στρατηγική επαναχρησιμοποίησης είναι πάντα φιλική προς το περιβάλλον, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την ανακύκλωση. Η αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία, καθώς οι κανονισμοί, τα προγράμματα και οι εγκαταστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, από πολιτεία σε πολιτεία και από δήμο σε δήμο. Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών ανακύκλωσης μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Τα στοιχεία της Eurostat από το 2016 αποκαλύπτουν ότι Η Σουηδία ανακύκλωσε σχεδόν το 50% των απορριμμάτων της, ενώ η Ρουμανία κατάφερε να ανακυκλώσει μόνο περίπου το 13%.

Επιπλέον, ο τύπος του υλικού που ανακυκλώνεται είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το αλουμίνιο, για παράδειγμα, είναι πολύ αποδοτικό και απαιτεί περίπου 90% λιγότερη ενέργεια όταν παράγεται από ανακυκλωμένα υλικά. Από την άλλη πλευρά, το ανακυκλωμένο γυαλί προσφέρει μόνο περίπου 20% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

Η EPRA, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προσφέρει ρυθμιζόμενα προγράμματα ανακύκλωσης για ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά. Στόχος του είναι η ανακύκλωση καλωδίων και καλωδίων εξάγοντας πολύτιμα μέταλλα και θεωρώντας τα μη μεταλλικά συστατικά ως απόβλητα.

Η ανακύκλωση δεν καλύπτει όλες τις μορφές απορριμμάτων

Δεν ανακυκλώνονται όλα τα απόβλητα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Όταν οι οργανισμοί μεταβαίνουν στην τεχνολογία IP, συχνά βρίσκουν απαραίτητο να αναβαθμίσουν την υποδομή καλωδίωσης για να υποστηρίξουν τα τελικά σημεία τους. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε μια εταιρεία που σκοπεύει να αντικαταστήσει την τρέχουσα τηλεφωνική της υποδομή. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται σε μια εγκατάσταση 40.000 τετραγωνικών ποδιών και απασχολεί 200 άτομα. Σε αυτό το σενάριο, περίπου 22,000 πόδια καλωδίωσης θα μπορούσαν να καταλήξουν σε χώρο υγειονομικής ταφής.

Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως κρουαζιερόπλοια, μπορεί να έχει έως και 750.000 πόδια καλωδίου τηλεφώνου, δημιουργώντας περισσότερους από 11 τόνους απορριμμάτων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλά τελικά σημεία IoT δεν απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης, καθιστώντας την αναβάθμιση σε νέα καλωδίωση Ethernet σπάταλη και περιβαλλοντικά επαχθής.

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Έκθεση 2017 της EPRA, ο οργανισμός τονίζει ότι η πιο σημαντική δυνατότητα για την ανάκτηση της αξίας των χρησιμοποιημένων συσκευών έγκειται στην πράξη της επαναχρησιμοποίησης και της επαναχρησιμοποίησής τους. Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις τείνουν να απορρίπτουν την καθιερωμένη, αξιόπιστη υποδομή τους για να υιοθετήσουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Τι είναι η επαναχρησιμοποίηση και τα πλεονεκτήματά της

επαναχρησιμοποίηση

Η πράξη της επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνει τη χρήση ενός αντικειμένου ή υλικού για έναν σκοπό που μπορεί να είναι ίδιος με την αρχική του πρόθεση ή διαφορετικός. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μετασχηματισμό, αναβάθμιση ή επισκευή του αντικειμένου, παρατείνοντας έτσι τη χρησιμότητά του και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Η φαντασία και η δημιουργικότητα παίζουν κρίσιμους ρόλους σε αυτή την πρακτική, ενσωματώνοντας συχνά διάφορες τεχνικές χειροτεχνίας. Για παράδειγμα, αφού καταναλώσετε την κρέμα κακάο σας, Μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το άδειο βάζο ως μολυβοθήκη, κεριά ή ακόμα και ως νέο δοχείο για φαγητό.

Υπάρχουν πολλά οφέλη που συνδέονται με την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης. Εξετάζοντας πιθανές εναλλακτικές χρήσεις για οποιοδήποτε προϊόν πριν το απορρίψετε, μπορείτε να συμβάλετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των πόρων και στη διατήρηση της ενέργειας.

Μειώνοντας την παραγωγή απορριμμάτων, παρατείνετε αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής των χωματερών αποφεύγοντας παράλληλα την ανάγκη για νέες. Εκτός, Χρησιμεύει ως προληπτικό μέτρο κατά της ρύπανσης και των οικολογικών ζημιών που διαφορετικά θα προέκυπταν από την εξόρυξη φρέσκων πόρων.

Με την αποχή από τη χρήση καυσίμων, νερού και υλικών κατά τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος, συμβάλλετε ενεργά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Αυτή η προσέγγιση ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την ανάγκη αγοράς πρόσθετων προϊόντων, μειώνοντας έτσι τα έξοδα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν συμβάλλει στην απελευθέρωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τι είναι η ανακύκλωση και τα πλεονεκτήματά της

Η διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων υλικών σε νέα προϊόντα, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό περιλαμβάνει διάφορες ουσίες όπως γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και άλλα.

Με τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, Η ωφέλιμη ζωή των ΧΥΤΑ παρατείνεται και αποφεύγεται η ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, χρησιμεύει ως προστασία έναντι της ρύπανσης και των ζημιών που προκαλούνται στα οικοσυστήματα που προκύπτουν από την εξόρυξη φρέσκων πόρων.

Η ανακύκλωση όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια, αλλά αποδεικνύεται και μια πιο κερδοφόρα εναλλακτική για την παραγωγή νέων υλικών. Επιπλέον, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς ορισμένα κέντρα ανακύκλωσης προσφέρουν ακόμη και χρηματικά κίνητρα σε άτομα που φέρνουν ανακυκλώσιμα υλικά.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διαφορές μεταξύ επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.


Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

  1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
  2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
  3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
  4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
  5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
  6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.