Tîm golygyddol

Gwefan o Actualidad Blog yw Renovables Verdes yn arbenigo mewn ynni adnewyddadwy a'r amgylchedd. Rydym yn trin pob un o'r egni mwyaf cyfeillgar i'r blaned yn drylwyr ac yn eu cymharu â rhai confensiynol. Rydym yn gyfrwng arbenigol sy'n cynnig gwybodaeth wir a thrylwyr.

Mae tîm golygyddol Renovables Verdes yn cynnwys grŵp o arbenigwyr mewn egni adnewyddadwy, glân a gwyrdd, ac ymhlith y rhain mae graddedigion yn y gwyddorau amgylcheddol. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan o'r tîm, gallwch chi anfonwch y ffurflen hon atom i ddod yn olygydd.

[dim_cnoc]

Golygyddion

 • Portillo Almaeneg

  Graddiodd mewn Gwyddorau Amgylcheddol a Meistr mewn Addysg Amgylcheddol o Brifysgol Malaga. Mae byd ynni adnewyddadwy yn tyfu ac yn cymryd mwy o berthnasedd mewn marchnadoedd ynni ledled y byd. Rwyf wedi darllen cannoedd o gyfnodolion gwyddonol ar egni adnewyddadwy ac yn fy ngradd cefais sawl pwnc ar eu gweithrediad. Yn ogystal, rwyf wedi fy hyfforddi'n helaeth mewn materion ailgylchu a'r amgylchedd, felly yma gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth orau amdano.

 • Encarni Arcoya

  Nid y bod dynol yw ei fod yn "glân" iawn yr ydym yn ei ddweud. Yn y diwedd fe wnaethon ni ddinistrio'r blaned. Am y rheswm hwn, rwyf yn aml yn hoffi cael gwybod am ynni adnewyddadwy gwyrdd, y rhai nad ydynt yn llygru ac sy'n llwyddo i adael byd iachach i'n plant. Rwyf hefyd yn hoffi cyfrannu’r gronyn hwnnw o dywod i’r bobl hynny sy’n malio am yr amgylchedd ac am fanteisio ar adnoddau naturiol y Ddaear.

Cyn olygyddion

 • Tomas Bigorda

  Peiriannydd cyfrifiadurol sy'n angerddol am yr economi fyd-eang, yn enwedig marchnadoedd ariannol ac egni adnewyddadwy.

 • Manuel Ramirez

  Wedi ymrwymo i'r amgylchedd a sut mae'n achos pwysig i gadw i fyny â phopeth sy'n digwydd o amgylch ein byd a'n planed. Gyda'r bwriad o gynnig ychydig mwy o olau ar yr hyn sydd o'n cwmpas.