Adrannau

Gwefan yw Green Renewables a grëwyd er mwyn lledaenu ar faterion yn ymwneud ag egni, ac ynni adnewyddadwy, gwyrdd a glân. Am y rheswm hwn crëwyd y we ac mae'n bwnc yr ydym yn angerddol amdano.

Ond mae'r we yn tyfu a mwy a mwy rydyn ni'n siarad am Ecoleg a'r Amgylchedd, sy'n bynciau cyflenwol i'r rhai cyntaf ac yn ein barn ni maen nhw'n gadael gwe ddelfrydol gyda thema gaeedig a chysylltiedig.