reklama

Moře má různé zdroje schopné generovat energii

Moře nabízí různé zdroje s velkým potenciálem pro výrobu energie: vzduch, vlny, příliv a odliv, rozdíly v teplotě a koncentraci solí, jsou podmínky, které by pomocí vhodné technologie mohly proměnit moře a oceány ve velké zdroje obnovitelné energie.