Daniel Palomino

Vystudoval jsem vědy o životním prostředí a rozšířil jsem své odborné i osobní znalosti, absolvoval kurzy odpadového hospodářství, obnovitelných energií atd. Na druhé straně jsem autorem blogu s názvem VerdeZona s cílem oslovit a senzibilizovat veřejnost s problémy životního prostředí, přispívající mými znalostmi různých předmětů.