Tomas Bigorda

Ang inhenyero sa kompyuter nga adunay hilig sa ekonomiya sa kalibutan, labi na ang mga merkado sa panalapi ug nabag-o nga kusog.