simulacio de fision nuclear

Què és la fissió nuclear

En aquest post es veurà la definició i funcionament de la fissió nuclear i les diferències amb la fusió nuclear. Vols saber més?

l'energia nuclear és la més segura de totes

L'energia nuclear és la més segura

Encara que estigui en contra de tot el que es creu fins ara, l'energia més segura que existeix en l'actualitat és la nuclear. Vols saber per què?