Isaac

Strastveni prema tehnologiji i nauci dostupnim prirodi i okolišu. Tehničar za prevenciju profesionalnih rizika u kompaniji i tehničar za upravljanje životnom sredinom.