Daniel Palomino

Diplomirao sam nauke o životnoj sredini i proširio svoje znanje, kako profesionalno, tako i lično, pohađajući kurseve o gospodarenju otpadom, obnovljivim izvorima energije itd. S druge strane, autor sam bloga pod nazivom VerdeZona sa svrhom dosezanja i senzibiliziranja javnosti sa probleme okoline, doprinoseći mom znanju iz različitih predmeta.