Isaac

Təbiətə və ətraf mühitə təqdim edilən texnologiya və elm haqqında ehtiraslı. Şirkətdə peşə riskinin qarşısının alınması üzrə texnik və ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə texnik.

Isaac, 1-ci ilin aprel ayından bəri 2022 məqalə yazdı