İspaniyanın hidroelektrik enerjisi

İspaniya böyük hidroelektrik potensiala malikdir, bu 100 ildir inkişaf etdirilmişdir. Bunun sayəsində böyük bir hidroelektrik sistemimiz var.